Homepage

slider1

mei 2016: 17.000 burgers – 37 coöperaties – 1 doel

Missie

REScoopNL wil het mogelijk maken dat alle huishoudens en organisaties in Nederland hun eigen energieverbruik in coöperatief verband duurzaam opwekken, bij voorkeur in eigen gemeente of regio, waarbij de opbrengsten (grotendeels) terugvloeien naar de deelnemers. Om deze missie te realiseren zal REScoopNL een mix inzetten van alle mogelijke (rendabele) bronnen van duurzame energie en energie opslag. Waar nodig en mogelijk zal REScoopNL technologische ontwikkeling stimuleren.

REScoopNL zal de voornaamste ontwikkelaar en begeleider zijn van burger- en lokale duurzame energieprojecten, waarbij participatie van burgers (en organisaties) centraal staat.

REScoopNL wil haar doelstellingen bereiken door:

  1. Ondersteuning te bieden aan alle initiatieven, die voldoen aan de eisen van de Charter[1] en handelen naar en die ondertekend hebben, die duurzame energie willen opwekken met wind, zon, water, warmte en biomassa. Elke vorm van ondersteuning is maatwerk. Elementen van de diensten zijn samen te vatten met de term “projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord”.
  2. Het organiseren van lokaal draagvlak voor de opwekking van duurzame energie.
  3. Bekendheid te geven aan de diensten van REScoopNL.
  4. De belangen van burgers in de transitie naar duurzame energie te behartigen middels vertegenwoordiging in ODE Decentraal, NVDE, NWEA en andere belangenbehartigingsgremia en daarmee Borgingscommissie.
  5. Scholing en training te geven aan aspirant projectleiders.

Comments are closed