Bestuur

Het bestuur van REScoopNL bestaat uit Felix Olthuis (voorzitter), Bjorn Veenstra (penningmeester), Gustave Corten (lid) en Hugo Teerds (lid).

Het bestuur wordt ondersteund door Liesje Harteveld (secretariaat en PR) en Benne Holwerda (communicatie en website).

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt het projectbureau. Het projectbureau doet het dagelijks werk: het organiseren en ondersteunen van projecten waar REScoopNL bij betrokken is. Directeur van het projectbureau is Sijtze Brandsma. De projectleiders zijn Albert Jansen, Siward Zomer, Gerlach Velthoven, Floris Bruning, Dick van Zadelhoff, Koos Lamme, Bas Hofman, Lex Arkesteijn, Jeroen Pool, Danny Steenhorst, Frits Lakemeier en Jan de Keizer.

 

felix

Felix Olthuis
voorzitter@rescoopnl.nl

 Felix Olthuis, voorzitter
Als voorzitter van de coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind is Felix Olthuis betrokken geraakt bij ODE (Organisatie Duurzame Energie), inmiddels gefuseerd met e-Decentraal tot ODE Decentraal. Samen met andere duurzame energiecoöperaties heeft hij de wens ten uitvoer gebracht een sterkere structuur te bouwen waarbij de coöperaties elkaar kunnen helpen en nieuwe burgerinitiatieven beter kunnen ondersteunen.

Comments are closed