Home

 DeltaWind Windpark Piet de Wit

REScoopNL helpt lokale energiecoöperaties

Zon, wind en waterkracht… Duurzame energie heeft de toekomst. Zeker als de opwekking lokaal gebeurt en als de omwonenden en gebruikers – burgers en bedrijven – er direct plezier van hebben. REScoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten.

Die hulp is vaak welkom. Vergunningprocedures, subsidieregelingen en tegengestelde belangen vragen van de initiatiefnemers veel behendigheid, kennis en ervaring. Bij REScoopNL (en zijn leden) zijn kennis en ervaring volop aanwezig.

REScoopNL is een zelfstandig onderdeel van ODE Decentraal, is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. REScoopNL wordt financieel ondersteund door de Stichting DOEN!

Meer over REScoopNL

Het belang van burgerinitiatieven

Zo werkt REScoopNL (Voorbeeldprojecten)

QenA

REScoopNL wordt actief ondersteund door Stichting Doen

Zuiderlicht Zon op IJburg

Comments are closed