Home

 DeltaWind Windpark Piet de Wit

REScoopNL helpt lokale energiecoöperaties

Zon, wind en waterkracht… Duurzame energie heeft de toekomst. Zeker als de opwekking lokaal gebeurt en als de omwonenden en gebruikers – burgers en bedrijven – er direct plezier van hebben. REScoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. REScoopNL groeit gestaag en telt nu zestig leden, verspreid over het land: van Zeeland tot Friesland van Texel tot Limburg.

Die hulp is vaak welkom. Vergunningprocedures, subsidieregelingen en tegengestelde belangen vragen van de initiatiefnemers veel behendigheid, kennis en ervaring. Bij REScoopNL (en zijn leden) zijn kennis en ervaring volop aanwezig.

REScoopNL is een zelfstandig onderdeel van ODE Decentraal, is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Meer over REScoopNL

Het belang van burgerinitiatieven

Zo werkt REScoopNL (Voorbeeldprojecten)

QenA

REScoopNL wordt actief ondersteund door Stichting Doen.

Zuiderlicht Zon op IJburg

Comments are closed