Postcoderoos, wat gaat de toekomst brengen?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in het Klimaatakkoord, onder andere: Er komt een soepele overgangsregeling voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en de terugverdientijd blijft rond de 7 jaar. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien? Energie Samen zit in de Expertgroep voor de PCR van het HIER opgewekt kenniscluster.…

Verder lezen

Winddays tips voor coöperaties

De Regionale Energiestrategieën en energie-communities stonden centraal op de tweede dag van de Winddays die op 12 en 13 juni in Rotterdam gehouden werden. De conclusies en tips van en voor energie-communities delen we graag. Tijdens de Winddays 2019 ontmoetten 900 partijen uit de Nederlandse windsector elkaar op de beursvloer voor in totaal 40 sprekers, 11 Masterclasses en 6 debatten. In het programma stonden actuele thema’s uit de energiesector centraal. De dag startte met een plenaire sessie, waarbij de kansen en (on)mogelijkheden voor hernieuwbare opwek op land werden besproken. Steef van Baalen (Windunie) en Siward Zomer (Energie Samen) presenteerden samen hun…

Verder lezen

Handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’

Hoe organiseer je als gemeente een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom? Daarop geeft de uitgave ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ antwoord. De handreiking richt zich primair op gemeenten en geeft hen veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en sturen op lokaal eigendom. De uitgave is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen en geeft handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van afgelopen vrijdag; hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak. De Natuur en…

Verder lezen

Verzekeringen en je (postcoderoos)-coöperatie

Verzekeringen zijn ingewikkeld en verzekeringen zijn prijzig. We hebben informatie over verzekeringen voor verschillende typen coöperaties op een rij gezet: starter, coöperatie met geen of weinig bedrijfsmatige activiteit, coöperatie met bedrijfsmatige opzet of coöperatie als bedrijf. Een (postcoderoos)coöperatie met productie-installatie (zonnepanelen) is een coöperatie met bedrijfsmatige opzet. Je loopt grote risico’s als je geen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebt. Bijvoorbeeld als een paneel van een dak waait en een voorbijganger verwondt, of als het gebouw eronder brandschade krijgt. Ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is aan te raden (die beschermt je bij een financiële claim op je privé-vermogen als gevolg van je…

Verder lezen

Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie beschikbaar

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M) hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor zonneparken. Zonnepanelen en natuur moeten zo hand in hand gaan. Het initiatief hiertoe komt voort uit de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’, die vorig jaar door 27 partijen werd ondertekend, waaronder de branchevereniging voor zonne-energie Holland Solar. Waarom?Zonneparken zijn enorm in opkomst in Nederland. Grondgebonden zonne-energie heeft vrijwel altijd een effect op lokale natuurwaarden. De komst van een zonnepark zorgt voor nieuwe omstandigheden, waar diverse flora en fauna nadeel of juist voordeel van kunnen hebben.…

Verder lezen

19 juni: maak kennis met de coöperatieve buurtaanpak

Ben je een wijkprofessional en  met bewoners zelf een buurtplan aan het maken of een duurzame warmtebron aan het ontwikkelen? Ben jij als coöperatie aan de slag met aardgasvrije wijken of dorpen? Of wil je hier als bewoner mee beginnen? Kom dan kennismaken met Buurtwarmte. Deze dienst van Energie Samen zorgt voor een training voor buurtbegeleider, leergemeenschap en tools voor een buurtproces vanuit de bewoners. Wat kan je verwachten? We willen Buurtwarmte van onderop organiseren en daarbij kennis en ervaring bundelen om met elkaar een snelle ontwikkeling door te maken. Wij zullen kennis en kunde van koplopers met jou delen.…

Verder lezen

Vragen of problemen met verrekening energiebelasting?

Energieleveranciers blijken verschillend om te gaan met de verrekening van de energiebelasting.  Daarom hebben HIER opgewekt, EnergieSamen en RescoopNL het initiatief genomen om de problemen rond de verrekening van energiebelasting door energieleveranciers overkoepelend op te pakken via een HIER opgewekt kenniscluster Energieleveranciers.  Het doel: uniforme afspraken maken met energieleveranciers en de energiecoöperaties over de verrekening van de energiebelasting, bijvoorbeeld via een standaard format of overeenkomst. Vragen of problemen rond de verrekening van de energiebelasting? Neem contact op via info@hieropgewekt.nl Lees meer

Verder lezen

Wet op het financieel toezicht: overleg met de AFM

Er is onduidelijkheid over de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan projecten van energiecoöperaties, ook bij banken. Om meer duidelijkheid te krijgen in de toepassing van de Wft voor energiecoöperaties, heeft HIER opgewekt op maandag 4 maart een bijeenkomst georganiseerd bij de AFM met verschillende betrokken partijen: de AFM, de Triodos Bank en Rabobank. Ook Energie Samen was erbij. Een van de punten waarop onduidelijkheid bestaat, is de vraag of – in het geval van een  postcoderooscoöperatie – activiteiten worden beoordeeld als ondernemen of beleggen. In onderlinge afstemming werken we de komende tijd samen met…

Verder lezen

Update salderingsregeling en postcoderoosregeling

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor omvorming van de salderingsregeling. Hierin zegt hij energiecoöperaties zoveel mogelijk te willen bedienen. Onlangs is de expertgroep van EnergieSamen en HIER opgewekt bij elkaar gekomen om de mogelijkheden voor een nieuwe regeling te bespreken. Als Energie Samen pleiten we voor het behoud van de postcoderoosregeling (met kleine aanpassingen, zie ook rapport van Kwink) en voor…

Verder lezen

Basiscursus Coöperatie 7 februari

In deze eendaagse inleidende cursus leert u de grondbeginselen van de coöperatieve ondernemingsvorm: achtergronden, besturingsmodellen, financiering en het betrekken van leden. Georganiseerd door NCR, gegeven door docenten van NCR en de Rabobank. Datum: 7 februari 2019, 10.00 – 17.00 uur Kosten:  Voor Energie Samen geldt een tarief van € 125 per deelnemer van een aangesloten coöperatie, exclusief BTW, inclusief lunch. Locatie: te gast bij CNC in Milsbeek Basiscursussen later dit jaar: 20 juni (bij Achmea in Zeist) en 20 september (bij Univé in Zwolle). Meer informatie en aanmelden

Verder lezen