ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode gaan op in Energie Samen!

ODE Decentraal, de belangenvereniging van duurzame energiecoöperaties, REScoopNL, de landelijke koepel van energiecoöperaties en Ecode, de coöperatie die ICT-producten voor energiecoöperaties ontwikkelt, gaan samen op in Energie Samen: één grote en sterke brancheorganisatie voor alle energie-communities: burgers, boeren en buitenlui in de energietransitie. Dit besluit werd maandag 24 juni definitief toen na de ALV’s van ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode, de algemene ledenvergadering van Energie Samen akkoord ging met het besluit om de drie fuserende partijen als ‘ontvangende partij’ op te nemen in Energie Samen. Siward Zomer, directeur ODE Decentraal: “De energietransitie slaagt alleen als burgers goed betrokken zijn. Energie Samen is opgericht om een…

Verder lezen

Wijziging data ledenvergaderingen

Het vergaderschema voor de ALV’s van REScoopNL is gewijzigd in verband met het voorgenomen besluit om REScoopNL op te laten gaan in Coöperatie Energie Samen. Extra ledenvergadering: vrijdag 7 juni 14.00 – 16.00 uur Verplaatste ledenvergadering: donderdag 20 juni 14.00 – 15.00 uurOmdat alle leden van REScoopNL tevens lid zijn van ODE Decentraal is besloten de ALV’s van beide organisaties te combineren. Zo is het niet nodig af te reizen naar afzonderlijke ALV’s. Meer informatie over deze ledenvergaderingen (login vereist)

Verder lezen

Energie Samen maakt impact op Evenement HIER opgewekt

Op vrijdag 23 november vindt voor de zevende keer het Evenement HIER opgewekt plaats, het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Het thema dit jaar is: impact maken. Natuurlijk is Energie Samen als de beweging van burgerorganisaties in de energietransitie ruim vertegenwoordigd. In het voorprogramma, op de beursvloer en in diverse van de ruim 30 deelsessies zijn de mensen van Energie Samen niet te missen! Sessies waar de mensen van Energie Samen bij betrokken zijn: 1.1 50% lokaal eigendom: hoe realiseren we dat? 1.2 Regionale Energie Strategieën en de rol van energiecoöperaties 1.3 500 wijken aardgasvrij 1.9 Flexibiliteit…

Verder lezen

Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Er komt meer expertise en capaciteit beschikbaar voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Gisteravond lanceerden de provincie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL daarvoor een ondersteuningsfaciliteit. De provincie Utrecht stelt budget beschikbaar, REScoopNL, NMU en lokale initiatieven hebben het bijbehorende plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen. Met deze overeenkomst loopt de provincie vooruit op een landelijke ondersteuningsfaciliteit  van Minister Wiebes die in 2019 verwacht wordt (ook daarbij is REScoopNL betrokken). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Ook voor de…

Verder lezen

Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

Energie Samen was verheugd met het voornemen van het kabinet om een ambitieus Klimaatakkoord op te stellen samen met maatschappelkijke organisaties en bedrijven. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor onze achterban bijzonder teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn. Energie Samen roept, als brede burgerbeweging, de volksvertegenwoordigers ter verantwoording om constructief aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord. Wij willen geen tijd verliezen. Wij gaan hoe dan ook door met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten die winst opleveren voor zowel gemeenschappen…

Verder lezen

Energie Samen: op weg naar fusie

Energie Samen werd vijf maanden geleden opgericht door de vijf organisaties ODE Decentraal, REScoopNL, PAWEX, Hoom en Econobis. We overleggen over een fusie en werken aan verdere samenwerking in beleid, organisatie en uitvoering. We houden u graag op de hoogte van de stand van zaken. Praktische samenwerking Op diverse vlakken werken we al samen. In principe is gezamenlijke huisvesting voor de medewerkers van de leden van Energie Samen gevonden. In de communicatie worden efficiencyslagen gemaakt. De belangenbehartiging namens Energie Samen wordt deels door één persoon gedaan. Maar onze belangen moeten op heel veel plekken behartigd worden, van ministeries tot gemeenten.…

Verder lezen

Steeds meer coöperaties bundelen krachten

De afgelopen maanden maakte REScoopNL een forse groei door. In omvang vertegenwoordigt REScoopNL nu het overgrote deel van de Nederlandse energie-coöperaties. In aantallen aangesloten coöperaties bijna de helft. Versterking van REScoopNL en dus van Energie Samen betekent versterking van de rol van burgers in de energietransitie. Via energiecoöperaties kunnen we een gelijkwaardige rol spelen te midden van overheidsorganisaties en marktpartijen, zoals afgesproken is in het Klimaatakkoord. De groei is afkomstig van de aansluiting van de drie noordelijke koepels voor energie-initiatieven, Ús Kooperaasje (Fr.), de Groninger Energie Koepel en de Drentse Kei, en van Zon op Nederland, een koepelcoöperatie voor lokale…

Verder lezen

REScoopNL en Eneco bundelen krachten om lokale verduurzaming te versnellen

Vandaag tekenden REScoopNL een samenwerkingsovereenkomst met Eneco om meer lokale duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om duurzame energie van wind- of zonneprojecten, maar ook om besparing, levering, warmte, mobiliteit en opslag. Beide partijen delen de visie dat de energietransitie sneller en effectiever verloopt als nieuwe duurzame energieprojecten hun oorsprong hebben in een lokale gemeenschap met een grote betrokkenheid van de lokale omgeving. De afgelopen jaren is de ‘lokale beweging’ gegroeid en heeft een blijvende plek in het energielandschap ingenomen. Felix Olthuis (voorzitter REScoopNL): “Coöperaties kunnen, waar wij Eneco lokaal ontmoeten, samen met Eneco prachtige projecten realiseren.…

Verder lezen

Ondertekening Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’

Op donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen, waaronder REScoopNL, de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief. Zij zijn van mening zijn dat projecten voor windenergie, grootschalige zonne-energie of andere vormen van duurzame energie meer kans van slagen hebben als de omgeving ‘aan de voorkant’ betrokken wordt. De 27 ondertekenaars zijn maatschappelijke organisaties en branche- en koepelorganisaties in de publieke en de private sector. Het initiatief toont aan dat al deze partijen het belang van participatie bij het inpassen van duurzame-energieprojecten onderschrijven. Het gaat erom de inwoners van…

Verder lezen

NVDE doet tien voorstellen aan onderhandelaars regeerakkoord

Informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks ontvingen vandaag tien voorstellen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Alle seinen staan op groen voor een doorbraak van duurzame energie, schrijft de NVDE. ‘Oranje-groene’ energie maakt Nederland onafhankelijk en economisch sterk. Duurzame energie is een banenmachine en gaat klimaatverandering tegen. De onderhandelaars kregen een chocolade klimaatkonijn voor extra energie tijdens de lange vergaderdagen. De NVDE benadrukt namens ruim duizend bedrijven dat het toekomstige energiebeleid gestoeld moet zijn op ambitieuze doelen in lijn met het Parijs-akkoord. De hoofddoelstelling voor vermindering van de CO2-uitstoot moet worden vertaald…

Verder lezen