Vragen of problemen met verrekening energiebelasting?

Energieleveranciers blijken verschillend om te gaan met de verrekening van de energiebelasting.  Daarom hebben HIER opgewekt, EnergieSamen en RescoopNL het initiatief genomen om de problemen rond de verrekening van energiebelasting door energieleveranciers overkoepelend op te pakken via een HIER opgewekt kenniscluster Energieleveranciers.  Het doel: uniforme afspraken maken met energieleveranciers en de energiecoöperaties over de verrekening van de energiebelasting, bijvoorbeeld via een standaard format of overeenkomst. Vragen of problemen rond de verrekening van de energiebelasting? Neem contact op via info@hieropgewekt.nl Lees meer

Verder lezen

Wet op het financieel toezicht: overleg met de AFM

Er is onduidelijkheid over de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan projecten van energiecoöperaties, ook bij banken. Om meer duidelijkheid te krijgen in de toepassing van de Wft voor energiecoöperaties, heeft HIER opgewekt op maandag 4 maart een bijeenkomst georganiseerd bij de AFM met verschillende betrokken partijen: de AFM, de Triodos Bank en Rabobank. Ook Energie Samen was erbij. Een van de punten waarop onduidelijkheid bestaat, is de vraag of – in het geval van een  postcoderooscoöperatie – activiteiten worden beoordeeld als ondernemen of beleggen. In onderlinge afstemming werken we de komende tijd samen met…

Verder lezen

Update salderingsregeling en postcoderoosregeling

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor omvorming van de salderingsregeling. Hierin zegt hij energiecoöperaties zoveel mogelijk te willen bedienen. Onlangs is de expertgroep van EnergieSamen en HIER opgewekt bij elkaar gekomen om de mogelijkheden voor een nieuwe regeling te bespreken. Als Energie Samen pleiten we voor het behoud van de postcoderoosregeling (met kleine aanpassingen, zie ook rapport van Kwink) en voor…

Verder lezen

Basiscursus Coöperatie 7 februari

In deze eendaagse inleidende cursus leert u de grondbeginselen van de coöperatieve ondernemingsvorm: achtergronden, besturingsmodellen, financiering en het betrekken van leden. Georganiseerd door NCR, gegeven door docenten van NCR en de Rabobank. Datum: 7 februari 2019, 10.00 – 17.00 uur Kosten:  Voor Energie Samen geldt een tarief van € 125 per deelnemer van een aangesloten coöperatie, exclusief BTW, inclusief lunch. Locatie: te gast bij CNC in Milsbeek Basiscursussen later dit jaar: 20 juni (bij Achmea in Zeist) en 20 september (bij Univé in Zwolle). Meer informatie en aanmelden

Verder lezen

Lokale Energie Monitor 2018

De beweging van energiecoöperaties in Nederland blijft groeien. De trends van vorig jaar zetten door. Zo groeit het aantal coöperaties nog steeds. Lees meer op de site van HIER Opgewekt Downloads Lokale Energie Monitor 2018 Infographic Lokale Energie Monitor 2018: Energiecoöperaties in Nederland Infographic Lokale Energie Monitor 2018: Provinciaal overzicht Bijlage: Energiecoöperaties Bijlage: Collectieve zonprojecten Bijlage: Collectieve windprojecten

Verder lezen

Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Er komt meer expertise en capaciteit beschikbaar voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Gisteravond lanceerden de provincie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL daarvoor een ondersteuningsfaciliteit. De provincie Utrecht stelt budget beschikbaar, REScoopNL, NMU en lokale initiatieven hebben het bijbehorende plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen. Met deze overeenkomst loopt de provincie vooruit op een landelijke ondersteuningsfaciliteit  van Minister Wiebes die in 2019 verwacht wordt (ook daarbij is REScoopNL betrokken). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Ook voor de…

Verder lezen

Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

Energie Samen was verheugd met het voornemen van het kabinet om een ambitieus Klimaatakkoord op te stellen samen met maatschappelkijke organisaties en bedrijven. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor onze achterban bijzonder teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn. Energie Samen roept, als brede burgerbeweging, de volksvertegenwoordigers ter verantwoording om constructief aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord. Wij willen geen tijd verliezen. Wij gaan hoe dan ook door met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten die winst opleveren voor zowel gemeenschappen…

Verder lezen

Energie Samen: op weg naar fusie

Energie Samen werd vijf maanden geleden opgericht door de vijf organisaties ODE Decentraal, REScoopNL, PAWEX, Hoom en Econobis. We overleggen over een fusie en werken aan verdere samenwerking in beleid, organisatie en uitvoering. We houden u graag op de hoogte van de stand van zaken. Praktische samenwerking Op diverse vlakken werken we al samen. In principe is gezamenlijke huisvesting voor de medewerkers van de leden van Energie Samen gevonden. In de communicatie worden efficiencyslagen gemaakt. De belangenbehartiging namens Energie Samen wordt deels door één persoon gedaan. Maar onze belangen moeten op heel veel plekken behartigd worden, van ministeries tot gemeenten.…

Verder lezen