Energie Samen: mail en site uit de lucht (9 en 10 juli)

Op dinsdag 9 en woensdag 10 juli kan je een foutmelding krijgen als je de site energiesamen.nu en de bijbehorende mailadressen gebruikt. Dit omdat we bezig zijn met een migratie. We proberen de onbereikbaarheid zo kort mogelijk te houden. Hopelijk is dat alleen dinsdag 9 juli (de woensdag is uitloop).  Als je geen foutmelding krijgt nadat je mail verstuurt naar een @energiesamen.nu-adres, kan je er vanuit gaan dat je mail is aangekomen. Als je wel een foutmelding krijgt,  kan je het beste later opnieuw proberen, als de site weer in de lucht is, doet de mail het ook weer. Met…

Verder lezen

Koepelcoöperatie Energie Samen staat voor energietransitie van onderaf

Vijf coöperaties en verenigingen op het gebied van duurzame energie gaan samenwerken binnen één koepelcoöperatie onder de naam Energie Samen. Vandaag tekenen zij hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX denken zo de burgerinitiatieven voor de verduurzaming van energieproductie en -gebruik krachtiger te kunnen ondersteunen. Maatschappelijk eigenaarschap is in de praktijk namelijk een belangrijke sleutel tot succes. Volgens REScoopNL-voorzitter Felix Olthuis is samenwerking nodig om het belang van burgerbetrokkenheid in de energietransitie zichtbaar te maken. “We kiezen voor één gezamenlijke rechtspersoon, een koepelcoöperatie van coöperaties en verenigingen. Daarmee zijn we effectiever, krachtiger, beter zichtbaar en ook voor…

Verder lezen

Lagerwey toont eerste waterstofmolen

Nederlandse windturbinefabrikant Lagerwey toont op de Hannover Messe een windmolen met een vermogen van 4,8 megawatt, die de opgewekte elektriciteit direct kan omzetten in waterstof. Er zijn twee varianten: een molen die uitsluitend waterstof maakt en een type dat elektriciteit én waterstof produceert. De molen is een wereldprimeur. Dat Lagerwey met waterstof bezig is, was al bekend. Nieuw is dat de technologie nu ook echt kan worden getoond. Lagerwey bouwt de windmolen met een geïntegreerde elektrolyse-unit, waardoor de opgewekte windenergie direct ingezet kan worden voor de productie van waterstof. “Door beide technieken te integreren kunnen veel componenten weggelaten worden en…

Verder lezen

Windpark Krammer start grootste duurzame crowdfunding

Windpark Krammer (momenteel in aanbouw bij de Krammersluizen, 2019 in bedrijf) grossiert in superlatieven. Het is een van de grootste onshore windparken van Nederland, een van de grootste burgerinitiatieven én sinds kort initiatiefnemer van een van de grootste crowdfundingsacties van Nederland. De crowfunding was bovendien in recordtijd overtekend. Het nieuwe Zeeuwse windpark krijgt een vermogen van 102 megawatt, verdeeld over 34 windturbines. De verwachte opbrengst is 365 gigawattuur per jaar. De eerste zestien molens draaien al. Het idee voor een windpark bij de Krammersluizen stamt uit 2000. Het duurde bijna tien jaar voordat het project van de grond kwam. Dat…

Verder lezen

Ondertekening Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’

Op donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen, waaronder REScoopNL, de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief. Zij zijn van mening zijn dat projecten voor windenergie, grootschalige zonne-energie of andere vormen van duurzame energie meer kans van slagen hebben als de omgeving ‘aan de voorkant’ betrokken wordt. De 27 ondertekenaars zijn maatschappelijke organisaties en branche- en koepelorganisaties in de publieke en de private sector. Het initiatief toont aan dat al deze partijen het belang van participatie bij het inpassen van duurzame-energieprojecten onderschrijven. Het gaat erom de inwoners van…

Verder lezen

19 april: ALV van de Nationale Coöperatie Raad

Op 19 april vindt de algemene ledenvergadering van de Nationale Coöperatie Raad (NCR) plaats. NCR koppelt aan deze ALV een ‘Proeftuin Coöperatieve Dialoog’. Leden van REScoopNL zijn hiervoor uitgenodigd. De proeftuin is bedoeld voor iedereen die op een vernieuwende manier inhoud wil geven aan ledeninvloed en -zeggenschap. Hoe benut je de kennis en de wijsheid van je leden? Hoe kom je tot breed gedragen besluiten? De proeftuin biedt gelegenheid om te experimenteren met de coöperatieve dialoog. NCR nodigt coöoperaties van harte uit om mee te doen. Locatie : Euretco, Koninginneweg 1, 3871 JZ  Hoevelaken Datum : Donderdag 18 april 2018…

Verder lezen

17 april: stakeholderdialoog duurzame energietransitie

Nu de energietransitie voor iedereen zichtbaar en merkbaar wordt, is het belangrijk om rollen en de belangen in beeld te brengen. Door een constructieve dialoog met stakeholdergroepen zorgen we ervoor dat alle belangen een plaats krijgen in de energietransitie. De stakeholderdialoog is het startpunt van een evenwichtige ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen en vormt input voor landelijke uitwerking in 2018. Enkele REScoop-leden kunnen deelnemen aan een interessante eerste sessie in Den Haag. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Coöperatie Windunie, REScoopNL, Eneco, Raedthuys, Pondera en Bosch & Van Rijn nodigen geïnteresseerden uit om op 17 april aanwezig te zijn bij de…

Verder lezen

Lokale Energie Monitor 2017: Samen energie opwekken onverminderd populair

De groei van het aantal burgers dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal energiecoöperaties steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). Hiermee is in bijna elke Nederlandse gemeente een coöperatie actief. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De groei zet naar verwachting ook komend jaar door. Er staat nu al een verdubbeling van het aantal zonne-energieprojecten en van het windvermogen op de planning. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2017. Lees meer over de Lokale Energie Monitor 2017.

Verder lezen

Brief aan minister Wiebes: behoud saldering tot 2023

Een groot aantal organisaties in het maatschappelijk middenveld heeft medio december minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verzocht de salderingsregeling ongemoeid te laten tot 2023, zoals zijn voorganger Kamp destijds heeft toegezegd. De belangrijkste argumenten voor behoud van de regeling is het succes ervan (onder meer een jaarlijkse groei van het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie van ruim 90 procent) en de toegankelijkheid voor gewone burgers. De salderingsregeling creëert draagvlak en enthousiasme, is niet al te kostbaar en juist wél effectief voor het benaderen van de Parijs-doelstellingen. In de toekomst, als huishoudens in Nederland zelf over voldoende opslagcapaciteit beschikken, is…

Verder lezen

Eneco neemt windactiviteiten De Wolff over

De Wolff Verenigde Bedrijven en Eneco Groep hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de windactiviteiten van De Wolff aan Eneco. Dankzij deze overeenkomst neemt Eneco 17 windmolenparken en verschillende windprojecten in ontwikkeling over. Daarmee groeit ook Eneco’s totale pijplijn aan nieuwe windprojecten, zodat zij kan blijven voorzien in de toenemende vraag van haar klanten naar duurzame energie. De windmolenparken en projecten in ontwikkeling van De Wolff bevinden zich met name in de provincie Friesland en in de regio Rotterdam. De betrokken medewerkers van De Wolff treden in dienst bij Eneco. Na de recente overnames van de windactiviteiten van Prodeon…

Verder lezen