Eerste waterstofmolen komt naar Nederland

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en duurzame waterstof leverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: een initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om de keten van duurzame waterstofproductie, de distributie naar minstens vijf waterstoftankstations en 100 waterstofvrachtwagens gelijktijdig te realiseren. De Lagerwey windmolen, met een vermogen van 4,8MW, zal geschikt worden gemaakt om elektrolyse technologie in te bouwen. Door de…

Verder lezen

Energiecoöperaties krijgen positie in nieuw regeerakkoord

ODE Decentraal is er blij mee dat duurzame energiecoöperaties een positie hebben gekregen in het nieuwe regeerakkoord. Het regeerakkoord geeft aan dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties. Deze regeling gaat het mogelijk maken dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Wat deze regeling precies zal inhouden en hoe en waar deze regeling wordt vastgelegd, is nog niet duidelijk. “Wij zullen als vertegenwoordiger van de energiecoöperaties de overheid uiteraard helpen om deze regeling verder uit te werken,” aldus Siward Zomer, directeur ODE Decentraal. Salderingsregeling Daarnaast signaleert ODE Decentraal ook een zorgwekkende ontwikkeling. De salderingsregeling…

Verder lezen

ODE: maak het publiek aandeelhouder Eneco

Hoofdkantoor Eneco

Deze zomer werd duidelijk dat de colleges van Rotterdam en Den Haag hun aandelen Eneco willen verkopen, net als veel andere gemeenten. De gemeenteraad van Den Haag stak er een stokje voor, maar het lijkt erop dat de voorstanders van verkoop in de meerderheid zijn. ODE Decentraal directeur Siward Zomer vindt verkoop een slecht idee. ‘Maar als het dan toch moet’, zegt hij, ‘laat Eneco dan in publieke handen komen: in handen van de coöperaties.’ ‘Verkoop van aandelen van Eneco door gemeenten is geen verstandige keus’, schrijft Zomer in Windnieuws en op de website van ODE Decentraal. ‘Maar als de…

Verder lezen

NVDE: Ambities regeerakkoord goed, uitwerking minder

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten. Met de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie in 2030 kunnen we een grote stap maken richting de realisatie van een schone energievoorziening in 2050. Met 49% CO2-reductie in 2030 zitten we op de lijn naar 95% CO2-reductie in 2050. Dit biedt een goede basis, waarbij het voor het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nodig is om dit…

Verder lezen

Nationale Energiecommissie presenteert eerste bevindingen

De Nationale Energiecommissie presenteerde begin juli haar eerste bevindingen aan politiek Den Haag; demissionair premier Rutte, informateur Zalm, de Tweede Kamer, de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en het Ministerie van Economische Zaken. Daaruit blijkt met name dat Nederland op het gebied van energie-innovatie het best presteert, maar dat de implementatie van de innovaties achterblijft. De Nationale Energiecommissie stelde in januari 2017 Ruud Koornstra aan als Nationaal Energiecommissaris. De afgelopen maanden verenigden honderdduizenden vooruit-denkenden, captains of industry, burgers, wetenschappers, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en startups zich in de commissie. Door samen op te trekken is een nationale beweging ontstaan die…

Verder lezen

Mogelijk subsidieloos windpark

Minister Henk Kamp (EZ) wil partijen de kans geven dit najaar in eerste instantie een subsidieloze bieding uit te brengen op kavels I en II van offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Komt daar niets uit, dan start het ministerie van EZ de biedingsprocedure met subsidie alsnog zo snel mogelijk op. De demissionair minister van EZ wijst erop dat de verwachting drie jaar geleden was dat er voor de vijf offshore windparken maximaal € 18 miljard subsidie nodig zou zijn. “Inmiddels zijn de kosten echter al meer dan gehalveerd en is de verwachting dat zij nog verder zullen dalen.”

Verder lezen

Ruimte voor grootschalige zonne-energie

Zonne-energie groeit hard in Nederland. De aantallen zonnepanelen op daken nemen snel toe en steeds vaker wordt ook gedacht aan grotere zonneparken. Op 28 locaties in Nederland zijn vergevorderde plannen voor zonneparken, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De vraag is waar al die zonneparken moeten komen. De opbrengst van zonnepanelen op daken (bedrijven, scholen, gemeentehuizen en sporthallen) is niet genoeg om de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid te halen. Zonneparken en zonneweides moeten zorgen voor extra volume. Volgens Johan ten Brinke van GroenLeven, een grote ontwikkelaar van zonneparken in Nederland, hebben we de komende vijf jaar…

Verder lezen

NVDE doet tien voorstellen aan onderhandelaars regeerakkoord

Informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks ontvingen vandaag tien voorstellen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Alle seinen staan op groen voor een doorbraak van duurzame energie, schrijft de NVDE. ‘Oranje-groene’ energie maakt Nederland onafhankelijk en economisch sterk. Duurzame energie is een banenmachine en gaat klimaatverandering tegen. De onderhandelaars kregen een chocolade klimaatkonijn voor extra energie tijdens de lange vergaderdagen. De NVDE benadrukt namens ruim duizend bedrijven dat het toekomstige energiebeleid gestoeld moet zijn op ambitieuze doelen in lijn met het Parijs-akkoord. De hoofddoelstelling voor vermindering van de CO2-uitstoot moet worden vertaald…

Verder lezen

Windpark Krammer grootste burgerinitiatief

Windpark Krammer heeft de financiering rond. Aandeelhouders Zeeuwind, Deltawind en turbineleverancier Enercon nemen het eigen vermogen voor hun rekening. Het park wordt mede gefinancierd door participerende burgers. Daarnaast zijn ASN, Rabobank, ING en SMBC bij de financiering betrokken. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen voor een windpark van 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW, in het gebied rond de Krammersluizen. Enercon verstrekt een achtergestelde lening; in de komende tijd krijgen leden van Deltawind en Zeeuwind de mogelijkheid om hierin te participeren. Ook…

Verder lezen

2016: mager windjaar, toch record

Windmoleneigenaren werden in 2016 geconfronteerd met een mager windaanbod. De productie per molen lag daardoor in 2016 gemiddeld zo’n 20 procent lager dan anders. Dit blijkt uit cijfers van Windunie. Toch werd er in 2016 meer windenergie geproduceerd dan ooit. In 2010 was het windaanbod ook aanzienlijk lager dan gemiddeld, blijkt uit de Windex. (Windex is Windunies index voor het windaanbod op basis van de productiegegevens van 225 windmolens.) Bijzonder nadelig voor exploitanten van windmolens was dat het lage windaanbod in 2016 samenviel met een lage elektriciteitsprijs. Eigenaars van molens zagen daardoor hun opbrengst verminderen; met name voor oudere molens…

Verder lezen