Eerste offshore windpark met pensioen

Het Deense DONG Energy heeft onlangs besloten het eerste offshore windpark ter wereld te gaan ontmantelen. Het Vindeby-park, anderhalve kilometer uit de kust van Lolland in zuidoost-Denemarken, werd 25 jaar geleden in bedrijf genomen. Het park bestaat uit elf molens van 0,45 MW. Ter vergelijking: Hornsea Project One, het nieuwste park van DONG Energy voor de kust van Oost-Engeland, telt straks ruim 170 molens van 7 MW. “Vergeleken met de projecten die momenteel worden gerealiseerd in Noord-Europa is het Vindeby-park een miniatuurparkje”, zegt Leif Winther, hoofd van de offshore windactciviteiten van DONG Energy. “Maar zonder de ervaring die we met…

Verder lezen

Februari 2017 breekt records

Februari 2017 was een topmaand voor windenergie in Nederland. Windmolens produceerden bij elkaar 1,33 TWh aan elektriciteit, de hoogste productie ooit. Dat blijkt uit cijfers van EnTranCe, het energie-onderzoekcentrum van de Hanzehogeschool Groningen. De hoge bijdrage van windenergie trok het aandeel duurzaam geproduceerde elektriciteit in de totale stroomproductie op naar 17 procent. De productie van zon-PV bleef met 0,05 TWh gelijk aan die van vorig jaar. In de totale landelijke energievoorziening steeg het aandeel duurzaam naar 6,3 procent. In het laatste kwartaal van 2016 was dit nog 5,5 procent. Mede dankzij de windbijdrage daalde de gemiddelde CO2-emissie van de elektricteitsvoorziening…

Verder lezen

DOEN steunt REScoopNL

Stichting DOEN heeft besloten REScoopNL te ondersteunen in haar doelstelling burger duurzame energie coöperaties te helpen projecten tot een succes te maken. Doel Lokale windenergie initiatieven hoeven door het ontstaan van REScoopNL niet langer te mislukken door gebrek aan kennis of financiën.  Voor de betrokkenen binnen REScoopNL (bestuur en REScoopNL-projectbureau), die steun aan deze initiatieven leveren in de vorm van kennis, garanties en/of financiering dient echter helder te zijn hoe de verantwoordelijkheden en rollen bij de ontwikkeling van windenergie gedurende het ontwikkelingstraject verdeeld zijn. Door dergelijk inzicht kunnen  specialisten en financiële middelen op een effectieve manier gealloceerd worden. Tegelijk biedt…

Verder lezen

ZET is toegelaten als lid van DE Unie

De coöperatie zegt in haar recente nieuwsbrief dat “de elektriciteit 100% groen is, DE Unie betrekt zijn elektriciteit namelijk van de Windunie. In een recente reclame advertentie van Eneco in de landelijke bladen, maar ook in de consumentengids bijvoorbeeld, komt naar voren dat deze stroom, de groenste stroom is. Natuurlijk doet ons dat genoegen, onze doelstelling om naar volledig hernieuwbare energie te leveren, is hiermee gerealiseerd. De tarieven bij DE Unie zitten op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Greenchoice, echter in deze constructie hebben wij ook invloed als lid op het beleid van DE Unie en dat maakt veel uit. DE Unie is net…

Verder lezen

Na enkele maanden is REScoopNL al een doorslaggevend succes

Burgers verenigen zich in coöperaties om de energietransitie te bespoedigen. Door burgers en hun initiatieven én de bestaande windenergiecoöperaties te ondersteunen vervult REScoopNL een stimulerende rol in de energietransitie. Renewable Energy Sources in coöperatief verband. REScoopNL heeft als missie de burger de grootst mogelijke controle en zeggenschap te geven over hernieuwbare duurzame energieopwekking in Nederland. REScoopNL, Coöperatieve Vereniging van Nederlandse duurzame burger-energieverenigingen U.A., is 1 november 2013 opgericht en heeft bestaande windenergiecoöperaties verenigd en helpt al meer dan tien initiatieven in het land om in coöperatief verband duurzame energie op te wekken. Vandaag presenteren wij ons aan de buitenwereld. Zie…

Verder lezen