Bestuur

 

Het bestuur van REScoopNL bestaat uitL

  • Felix Olthuis (voorzitter, vanuit Kennemerwind, per 1 november 2013),
  • Bjorn Veenstra (penningmeester, vanuit Bergen Energie, per  15 december 2017),
  • Jan Hink (lid*, vanuit Hogelandster Energie Cooperatie, per 25 mei 2018),
  • Hugo Teerds (lid, vanuit De Groene Reus, per 24 maart 2017),
  • Wim Sederel (lid*, per 14 september 2018, vanuit Endura).

Het bestuur wordt ondersteund door Liesje Harteveld (secretariaat en PR) en Tammo Hoeksema (communicatie).

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt het projectbureau. Het projectbureau doet het dagelijks werk: het organiseren en ondersteunen van projecten waar REScoopNL bij betrokken is. Directeur van het projectbureau is Sijtze Brandsma. De projectleiders zijn Albert Jansen, Siward Zomer, Gerlach Velthoven, Floris Bruning, Dick van Zadelhoff, Koos Lamme, Bas Hofman, Lex Arkesteijn, Jeroen Pool, Danny Steenhorst, Frits Lakemeier en Jan de Keizer.

 

* onder voorbehoud bekrachtiging ALV 14 september.

 

felix

Felix Olthuis
voorzitter@rescoopnl.nl

 Felix Olthuis, voorzitter
Als voorzitter van de coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind is Felix Olthuis betrokken geraakt bij ODE (Organisatie Duurzame Energie), inmiddels gefuseerd met e-Decentraal tot ODE Decentraal. Samen met andere duurzame energiecoöperaties heeft hij de wens ten uitvoer gebracht een sterkere structuur te bouwen waarbij de coöperaties elkaar kunnen helpen en nieuwe burgerinitiatieven beter kunnen ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.