De specifieke rol van energiecommunities

Hoe kunnen wijkinitiatieven en energiecoöperaties goed in lokaal bestuur en democratie ingebed worden? Op de CANconferentie in Arnhem over het versterken van duurzame wijkinitiatieven sprak Kirsten Notten (Energie Samen / 31Buurtwarmte), een column uit over ‘de nieuwe commons’.

Daarmee doelt zij op de specifieke rol van energiecommunities: een aparte vorm van organisatie, een eigen manier om bezit en gebruik te regelen. “We zijn geen marktpartij die winst wil maken, we zijn niet alleen een vrijwilligersorganisatie van bewoners, we zijn ook geen overheid. Wij zijn professioneel menselijk, wij organiseren samen bezit en beheer op basis van vertrouwen én afspraken, wij werken aan een maatschappelijk doel.”

Notten riep de overheid op om die vorm te erkennen als derde manier van organisatie, naast top-down sturing en marktwerking: “Maak nieuwe afspraken met ons. Help ons met het formuleren van de goede vragen en het zoeken naar antwoorden. Werk met ons samen. Maak met ons andere afspraken dan de gebruikelijke afspraken met marktpartijen: maak geen tenders, kom niet met spreadsheets, de-minimis-verklaringen of accountantsverklaringen. Geef ons ook geen onafhankelijke procesbegeleiders of ondersteuning. Onafhankelijkheid bestaat niet. Iedere partij heeft een belang en een positie. Wees daar open over en bespreek welke belangen en posities belangrijk zijn.”

Lees de column (pdf)

Reacties zijn gesloten.