Dubbel lobbysucces rond nieuwe regels voor opwek

Vanaf 27 april gelden nieuwe technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen. Op twee punten heeft de Autoriteit Consument en Markt ACM onze lobby geheel of gedeeltelijk gelijk gegeven: certificering en blindvermogen.

Per 27 april zijn de zogenaamde Requirements for Grid Connection of Generators, RfG, van kracht, en de Nederlandse implementatie hiervan, de Nederlandse Netcode elektriciteit.

Volgens de RfG moeten productie-eenheden met een vermogen tussen 800 W en 1 MW vanaf 27 april 2019 gecertificeerd zijn om stroom aan het elektriciteitsnet te leveren. Maar in Nederland is hiervoor nog geen certificeringssysteem. Leon Straathof (PAWEX) is via onze brancheverenigingen NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) en NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) de spin in het web van onze lobby.

Straathof: “Als PAWEX hebben we samen met Holland Solar, TenneT en Enexis de mogelijkheden bekeken om gezamenlijk een certificeringssysteem te realiseren voor de Nederlandse markt. We verwachten dat we de invoering twee jaar duurt. De ACM heeft nu officieel besloten dat dit gedeelte van de RfG voor dit soort productie-eenheden tot april 2021 niet geldt.” 

De eisen aan grotere installaties (boven 1 MW) blijven een aandachtspunt. Ook daarover voeren we lobby voor verlichting en uitstel.

Lees meer: Afwijkingsbesluit volgend uit de RfG Verordening

Blindvermogen

Met blindvermogen wordt het elektriciteitsnet op spanning gehouden. Volgens de voorgestelde nieuwe regels moet een wind- of zonnepark ook blindvermogen leveren als het heel weinig of niet waait. De netbeheerders interpreteerden de Europese regels extreem strikt, waardoor er aanzienlijke extra investeringen nodig zouden zijn. De ACM heeft de netbeheerders officieel verzocht om de artikelen in de nieuwe Netcode over blindvermogen aan te passen conform ons verzoek eind 2018.

Lees meer: invoering eisen blindvermogen met terugwerkende kracht van de baan (bericht 18 december 2018)

Zie ook:

Reacties zijn gesloten.