Energiecoöperaties in 2030: verkenning van het potentieel

Het streven naar 50% lokaal eigendom van zon- en windprojecten uit het Klimaatakkoord, waar wij als beweging van energie-communities veel vertrouwen in hebben, wilde minister Wiebes graag goed onderzocht zien. AS I-Search voerde een verkenning uit op verzoek van de minister. Uit ‘Energiecoöperaties in 2030: verkenning van het potentieel’, blijkt dat het inderdaad mogelijk is dat de coöperatieve beweging een substantieel aandeel van maatschappelijk eigenaarschap van nieuwe duurzame energieprojecten voor haar rekening neemt. Energie-communities zijn dus een zeer belangrijke speler in de energietransitie.

Mee kunnen doen met duurzame energieprojecten, zeker als burgers daadwerkelijk gaan mee-ontwikkelen, is enorm belangrijk voor het gevoel van eigenaarschap van de energietransitie. Niet alleen de elektriciteitsvoorziening gaat op de schop, maar er moet ook een antwoord komen op het warmtevraagstuk. Draagvlak voor deze transitie wordt alleen sterk genoeg als iedereen mee kan doen.

Ambitieus en uitdagend
De mogelijkheden zullen per regio en gemeente verschillen en het vraagt ook om een flinke schaalsprong en professionaliseringsslag van de coöperatieve beweging. “Vanzelf gaat het dus niet, maar het is ambitieus en uitdagend en tegelijkertijd denkbaar”, aldus Anne Marieke Schwencke van AS I-Search. Ook in de warmtetransitie kunnen volgens de verkenning in collectief verband georganiseerde burgers een substantiële rol spelen.

Tweede Kamer
De verkenning is op 20 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. “Vertegenwoordigers van energiecoöperaties waren actief betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp-Klimaatakkoord (…) Ondernemende burgers, verenigd in energiecoöperaties, spelen een belangrijke rol bij de afspraken in het ontwerp van het Klimaatakkoord over burgerparticipatie, het streven naar 50% lokaal eigendom van hernieuwbare elektriciteit op land en de wijkgerichte aanpak bij de warmtetransitie.” Aldus minister Wiebes in de aanbiedingsbrief.

Bijdragen aan groter draagvlak
Verder schrijft hij dat hij de burger-energiebeweging belangrijk vindt en de condities voor deze beweging op verschillende manieren wil bevorderen. Daarnaast erkent hij de rol van burgers bij het bevorderen van draagvlak: “Het feit dat opbrengsten daadwerkelijk en op een eerlijke manier terecht komen bij de lokale gemeenschap, kan bijdragen aan een groter draagvlak, ook bij burgers die niet direct financieel (kunnen) participeren.”

De verkenning en meer vind je hier
De aanbiedingsbrief aan de Tweede kamer vind je hier

Reacties zijn gesloten.