Klimaatakkoord met een sterke rol voor burgers

Het Kabinet presenteert vandaag het Klimaatakkoord. Een akkoord waar anderhalf jaar lang aan gewerkt is. Energie Samen, in de persoon van Siward Zomer, vertegenwoordigde de energie-communities aan de sectortafel Elektriciteit.

Onze lobbypunten hebben we allemaal binnengehaald. Daarover is Energie Samen erg tevreden. Het streven naar 50% lokaal eigendom van nieuwe zon- en windprojecten op land (inclusief een uitgebreide paragraaf over burgerparticipatie), een ontwikkelfonds voor coöperaties, een goede opvolging voor de Postcoderoosregeling en financiering voor ondersteuning van energie-communities in de regionale energiestrategieën (RES). Het staat er allemaal in.

Siward Zomer. “Wij zijn blij dat burgers zo’n sterke rol hebben in het Klimaatakkoord. Dit is een Klimaatakkoord dat zegt: ‘iedereen kan meedoen’, en dat is echt nodig om de energietransitie te laten slagen. Wij zijn op dit moment al druk bezig met de uitvoering, onder andere door eraan te werken dat energie-communities een goede positie krijgen in de RES’en waarin het Klimaatakkoord moet worden uitgerold.”

Met dit klimaatakkoord kunnen burgers zich eigenaar voelen van het gehele vraagstuk. De opbrengsten van zon- en windprojecten komen ook lokaal terecht en kunnen (deels) gebruikt worden om weer nieuwe duurzame projecten op te zetten, maar ook om de regio te verduurzamen, bijvoorbeeld met cultuur-, landschaps- en/of natuurprojecten. Wie eigenaar is bepaalt tenslotte zelf wat er met de opbrengst gebeurt.

Alle grote burgerinitiatieven voor duurzame energie en heel wat kleinere zijn verenigd onder Energie Samen. Via onze achterban helpen wij (nieuwe) burgerinitiatieven met kennis en zo nodig kapitaal om die 50% lokaal eigendom voor elkaar te krijgen.

Download het Klimaatakkoord hier

Reacties zijn gesloten.