Lokale vertegenwoordiger in bijna elke RES

In bijna elk van de 30 regio’s in Nederland is nu een lokale vertegenwoordiger die de lokale energie communities vertegenwoordigd in de RES. Begin juni organiseerde Energie Samen een kennismakingsbijeenkomst voor deze vertegenwoordigers. Naast kennismaken wisselden zij ervaring uit over de stand van zaken met betrekking tot hun regio. Er is veel verschil in hoe de verschillende regio’s de RES aanpakken. Dat betekent ook dat de rol van de lokale vertegenwoordiger verschilt per RES.

Het Klimaatakkoord wordt uitgerold in 30 regio’s. Om ervoor te zorgen dat burgerparticipatie goed geregeld wordt en dat er gewerkt wordt aan 50% lokaal eigendom van nieuwe wind- en zonprojecten, is het belangrijk dat de energie communities goed vertegenwoordigd zijn in de RES’en. Daarom zijn de lokale vertegenwoordigers nodig. Zij zijn aangewezen door de energie-communities uit hun regio. De lokale vertegenwoordigers worden onder meer door Energie samen ondersteund in hun werkzaamheden.

Rol lokale vertegenwoordiger
De rol van de lokale vertegenwoordigersis vertegenwoordiger van de energie communities (coöperaties en agrariërs) in de RES. Hij/zij signaleert wat er speelt in de regio en is ook tussenpersoon tussen de energie-communities en de RES en tussen de RES en de participatiecoalitie.

De lokale vertegenwoordigersspeelt ook de rol van waakhond om ervoor te zorgen dat het bod van de regio voldoende is. Belangrijke uitdaging is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk projecten van de coöperaties ingebracht worden in de RES.

Participatiecoalitie
De Participatiecoalitie, een landelijk samenwerkingsverband van Energie Samen, HIER opgewekt, de Natuur en Milieufederaties, LSA-bewoners en Buurkracht, gaat ervoor zorgen dat alle betrokken partijen op regionaal niveau goed zijn aangesloten bij het vormgeven van de RES’en. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor financiering beschikbaar gesteld. Energie Samen is verantwoordelijk voor het organiseren van een sterke positie van de energie-communities in de RES’en, voor goede maatschappelijke processen in de regio’s, en voor de wijkaanpak voor aardgasvrije wijken

Stevig aan de slag
Energie Samen gaat de komende maanden samen met de partners van de Participatiecoalitie werken aan een aantal zaken zodat de lokale vertegenwoordigers stevig aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld een brochure voor gemeentes waarin tips staan over het borgen van participatie in de RES en in ruimtelijk beleid met een toelichting over 50% lokaal eigendom, inclusief een verwijzing naar relevante passages uit het Klimaatakkoord.

Verder werken we aan tips en tricks voor de beste processen voor een maatschappelijke RES, speciaal gericht op energie-communities. En tenslotte gaan we natuurlijk door met ons werk om het belang van maatschappelijk eigenaarschap overal tussen de oren te krijgen.

Vragen over de RES?
Heb je vragen over de RES, of wil je bijvoorbeeld weten wie de lokale vertegenwoordiger in jouw regio is, neem dan contact op via contact@energiesamen.nu

Reacties zijn gesloten.