Onze inzet voor nieuwe aansluitingen

Netbeheerders kondigen steeds vaker aan dat ze zich niet kunnen houden aan de wettelijke aansluittermijn voor duurzame opwek: achttien weken na aanvraag. We hebben dat aangekaart bij de marktwaakhond ACM en die is duidelijk: de netbeheerders moeten hun transportcapaciteitsproblemen oplossen, bijvoorbeeld met congestiemanagement.

Ook de geluiden die we hiervoor horen vanuit het ministerie van EZK zijn daarover duidelijk: netbeheerders mogen niet weigeren om initiatieven waar dan ook aan te sluiten. Daarnaast kijkt de minister naar nieuwe mogelijkheden (in de nieuwe Energiewet) om meer bij elkaar gelegen initiatieven te combineren op één kabel.

Problemen? Laat het weten!

Onze lobbyist Leon Straathof is momenteel bezig met een aantal concrete aansluitproblemen. Loop je hier ook tegenaan? Laat het weten via l.straathof@pawex.nl of 06-51082816.

Werkgroep Netaansluitingen bij NVDE

Leon Straathof zit ook in de nieuwe werkgroep netaansluitingen van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie NVDE, die eerder dit jaar is gestart. Die werkgroep moet bevorderen dat netbeheerders en projectontwikkelaars samen oplossingen vinden voor issues met het aansluiten van zon- en windparken op het net. De werkgroep staat open voor partijen als Netbeheer Nederland, TenneT, netbeheerders, NWEA, Holland Solar, projectontwikkelaars en andere individuele leden van NVDE (lees meer).

Netaansluiting en SDE+

Vertraging van de netaansluiting kan ook leiden tot problemen met de termijnen voor de SDE+. RVO.nl heeft de mogelijkheid om uitstel te geven van één jaar op de ingangsdatum van de subsidie. Per geval zal RVO.nl bezien of projecten hiervoor in aanmerking komen (bron: brief EZK over netcapaciteit, 12 februari 2019).

Lees meer

Reacties zijn gesloten.