Nog geen beslissing over aanpassen Postcoderoosregeling

Tegelijk met de aanpassing van de salderingsregeling bekijkt het kabinet of en hoe de Postcoderoosregeling aangepast kan worden. ODE Decentraal voert gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te bekijken of de huidige Postcoderoosregeling verbeterd kan worden, of echt moet worden vervangen. De minister wilde de regeling net als die voor salderen al in 2021 vervangen hebben, maar in Den Haag is men tot de conclusie gekomen dat een nieuwe regeling vrij ingewikkeld te organiseren is. ODE Decentraal blijft in gesprek met het ministerie om tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor zonneprojecten voor mensen zonder geschikt (eigen) dak. 

Siward Zomer, directeur ODE Decentraal: “Wij zijn hierover sinds een aantal jaren in gesprek met EZK. In eerste instantie pleitten wij er al voor dat deze regelingen op z’n vroegst pas in 2023 zouden worden aangepast, omdat wij al zagen dat het maken van een goed alternatief veel tijd zou kosten. Bovendien loopt de Postcoderoosregeling eindelijk goed en willen we ook om die reden een aanpassing zo lang mogelijk uitstellen.

Verhuisrecht
We hebben al verschillende suggesties voor verbetering van de Postcoderoosregeling gedaan. Een belangrijke aanpassing is wat ons betreft het verhuisrecht waarbij de adressen van de deelnemers alleen bij aanvang van het project geregistreerd worden. Op dit moment mogen mensen niet meer meedoen met een Postcoderoosproject als ze verhuizen naar een ander postcodegebied. Het bijhouden van adreswijzigingen geeft voor coöperaties veel administratieve rompslomp. Deelnemers moeten wat ons betreft gewoon kunnen verhuizen terwijl ze wel mee blijven doen met het zonneproject. Dat zou al een mooie verbetering van de regeling zijn.

Lees meer: Kamerbrief over afbouw salderen (25-4-2019)

Zie ook: Salderingsregeling verlengd, afbouw van 2023-2030

Reacties zijn gesloten.