Login

Welkom in het ledengedeelte van REScoopNL. Je vindt hier agenda’s en verslagen van ledenvergaderingen, het huishoudelijk reglement, de statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel, informatie over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en andere relevante ledeninformatie. Voor deze informatie heb je een login nodig.   Heb je geen inloggegevens (meer)? Inloggegevens zijn op te vragen bij de secretaris van je coöperatie. Heb je als secretaris (opnieuw) je inloggegevens nodig? Vraag ze aan: ‘Stuur mij mijn inloggegevens’.

Comments are closed