De mensen van REScoopNL

Bestuur

Het bestuur van REScoopNL bestaat uit:

  • Felix Olthuis (voorzitter, vanuit Kennemerwind, per 1 november 2013).
  • Wim Sederel (penningmeester, vanuit Endura, per  14 september 2018),
  • Brenda Harsveld (lid, vanuit Groninger Energie Koepel (GrEK), per 30 november 2018),

Het bestuur wordt ondersteund door Liesje Harteveld (secretariaat en PR, contact@energiesamen.nu) en Tammo Hoeksema (communicatie, tammo.hoeksema@energiesamen.nu).

Projectbureau

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt het projectbureau. Het projectbureau doet het dagelijks werk: het organiseren en ondersteunen van projecten waar REScoopNL bij betrokken is. Directeur van het projectbureau is Sijtze Brandsma. Cilou Bertin werkt voor REScoopNL en voor REScoop Zuid-Holland (cilou.bertin@energiesamen.nu). Menno van der Woude is trekker in Zuid-Holland en projectleider van verschillende projecten.

Projectleiders zijn Albert Jansen, Bas Hofman, Danny Steenhorst, Dick van Zadelhoff, Eric de Lange, Floris Bruning, Frits Lakemeier, Gerlach Velthoven, Gert Jan van Keulen, Har Geenen, Jan de Keizer, Jan Willem Westra, Jeroen Pool, Joost van der Stappen, Koos Lamme, Lex Arkesteijn, Menno van der Woude, Niek Bink en Siward Zomer.

Reacties zijn gesloten.