Postcoderoos, wat gaat de toekomst brengen?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in het Klimaatakkoord, onder andere: Er komt een soepele overgangsregeling voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en de terugverdientijd blijft rond de 7 jaar. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien? Energie Samen zit in de Expertgroep voor de PCR van het HIER opgewekt kenniscluster.…

Verder lezen

Energie Samen: mail en site uit de lucht (9 en 10 juli)

Op dinsdag 9 en woensdag 10 juli kan je een foutmelding krijgen als je de site energiesamen.nu en de bijbehorende mailadressen gebruikt. Dit omdat we bezig zijn met een migratie. We proberen de onbereikbaarheid zo kort mogelijk te houden. Hopelijk is dat alleen dinsdag 9 juli (de woensdag is uitloop).  Als je geen foutmelding krijgt nadat je mail verstuurt naar een @energiesamen.nu-adres, kan je er vanuit gaan dat je mail is aangekomen. Als je wel een foutmelding krijgt,  kan je het beste later opnieuw proberen, als de site weer in de lucht is, doet de mail het ook weer. Met…

Verder lezen

ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode gaan op in Energie Samen!

ODE Decentraal, de belangenvereniging van duurzame energiecoöperaties, REScoopNL, de landelijke koepel van energiecoöperaties en Ecode, de coöperatie die ICT-producten voor energiecoöperaties ontwikkelt, gaan samen op in Energie Samen: één grote en sterke brancheorganisatie voor alle energie-communities: burgers, boeren en buitenlui in de energietransitie. Dit besluit werd maandag 24 juni definitief toen na de ALV’s van ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode, de algemene ledenvergadering van Energie Samen akkoord ging met het besluit om de drie fuserende partijen als ‘ontvangende partij’ op te nemen in Energie Samen. Siward Zomer, directeur ODE Decentraal: “De energietransitie slaagt alleen als burgers goed betrokken zijn. Energie Samen is opgericht om een…

Verder lezen

Winddays tips voor coöperaties

De Regionale Energiestrategieën en energie-communities stonden centraal op de tweede dag van de Winddays die op 12 en 13 juni in Rotterdam gehouden werden. De conclusies en tips van en voor energie-communities delen we graag. Tijdens de Winddays 2019 ontmoetten 900 partijen uit de Nederlandse windsector elkaar op de beursvloer voor in totaal 40 sprekers, 11 Masterclasses en 6 debatten. In het programma stonden actuele thema’s uit de energiesector centraal. De dag startte met een plenaire sessie, waarbij de kansen en (on)mogelijkheden voor hernieuwbare opwek op land werden besproken. Steef van Baalen (Windunie) en Siward Zomer (Energie Samen) presenteerden samen hun…

Verder lezen

Energiecoöperaties in 2030: verkenning van het potentieel

Het streven naar 50% lokaal eigendom van zon- en windprojecten uit het Klimaatakkoord, waar wij als beweging van energie-communities veel vertrouwen in hebben, wilde minister Wiebes graag goed onderzocht zien. AS I-Search voerde een verkenning uit op verzoek van de minister. Uit ‘Energiecoöperaties in 2030: verkenning van het potentieel’, blijkt dat het inderdaad mogelijk is dat de coöperatieve beweging een substantieel aandeel van maatschappelijk eigenaarschap van nieuwe duurzame energieprojecten voor haar rekening neemt. Energie-communities zijn dus een zeer belangrijke speler in de energietransitie. Mee kunnen doen met duurzame energieprojecten, zeker als burgers daadwerkelijk gaan mee-ontwikkelen, is enorm belangrijk voor het…

Verder lezen

Handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’

Hoe organiseer je als gemeente een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom? Daarop geeft de uitgave ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ antwoord. De handreiking richt zich primair op gemeenten en geeft hen veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en sturen op lokaal eigendom. De uitgave is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen en geeft handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van afgelopen vrijdag; hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak. De Natuur en…

Verder lezen

Lokale vertegenwoordiger in bijna elke RES

In bijna elk van de 30 regio’s in Nederland is nu een lokale vertegenwoordiger die de lokale energie communities vertegenwoordigd in de RES. Begin juni organiseerde Energie Samen een kennismakingsbijeenkomst voor deze vertegenwoordigers. Naast kennismaken wisselden zij ervaring uit over de stand van zaken met betrekking tot hun regio. Er is veel verschil in hoe de verschillende regio’s de RES aanpakken. Dat betekent ook dat de rol van de lokale vertegenwoordiger verschilt per RES. Het Klimaatakkoord wordt uitgerold in 30 regio’s. Om ervoor te zorgen dat burgerparticipatie goed geregeld wordt en dat er gewerkt wordt aan 50% lokaal eigendom van…

Verder lezen

Verzekeringen en je (postcoderoos)-coöperatie

Verzekeringen zijn ingewikkeld en verzekeringen zijn prijzig. We hebben informatie over verzekeringen voor verschillende typen coöperaties op een rij gezet: starter, coöperatie met geen of weinig bedrijfsmatige activiteit, coöperatie met bedrijfsmatige opzet of coöperatie als bedrijf. Een (postcoderoos)coöperatie met productie-installatie (zonnepanelen) is een coöperatie met bedrijfsmatige opzet. Je loopt grote risico’s als je geen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebt. Bijvoorbeeld als een paneel van een dak waait en een voorbijganger verwondt, of als het gebouw eronder brandschade krijgt. Ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is aan te raden (die beschermt je bij een financiële claim op je privé-vermogen als gevolg van je…

Verder lezen

Klimaatakkoord met een sterke rol voor burgers

Het Kabinet presenteert vandaag het Klimaatakkoord. Een akkoord waar anderhalf jaar lang aan gewerkt is. Energie Samen, in de persoon van Siward Zomer, vertegenwoordigde de energie-communities aan de sectortafel Elektriciteit. Onze lobbypunten hebben we allemaal binnengehaald. Daarover is Energie Samen erg tevreden. Het streven naar 50% lokaal eigendom van nieuwe zon- en windprojecten op land (inclusief een uitgebreide paragraaf over burgerparticipatie), een ontwikkelfonds voor coöperaties, een goede opvolging voor de Postcoderoosregeling en financiering voor ondersteuning van energie-communities in de regionale energiestrategieën (RES). Het staat er allemaal in. Siward Zomer. “Wij zijn blij dat burgers zo’n sterke rol hebben in het…

Verder lezen

Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie beschikbaar

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M) hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor zonneparken. Zonnepanelen en natuur moeten zo hand in hand gaan. Het initiatief hiertoe komt voort uit de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’, die vorig jaar door 27 partijen werd ondertekend, waaronder de branchevereniging voor zonne-energie Holland Solar. Waarom?Zonneparken zijn enorm in opkomst in Nederland. Grondgebonden zonne-energie heeft vrijwel altijd een effect op lokale natuurwaarden. De komst van een zonnepark zorgt voor nieuwe omstandigheden, waar diverse flora en fauna nadeel of juist voordeel van kunnen hebben.…

Verder lezen