Ontwerp Klimaatakkoord: reden tot tevredenheid

Vandaag is het ontwerp van het Klimaatakkoord aangeboden aan het kabinet. Dit akkoord is het resultaat van onderhandelingen aan verschillende tafels en subwerkgroepen. Siward Zomer zat namens de duurzame burgerenergiecoöperaties en -initiatieven aan de Elektriciteitstafel. We zijn tevreden over het resultaat van de Elektriciteitstafel, dat mede dankzij onze inzet tot stand is gekomen. In het ontwerpakkoord staat opnieuw dat alle partijen streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving van de productie van duurzame energie op land. Omwonenden kunnen nu als gelijkwaardige partij mee ontwikkelen en zelf eigenaar worden van windmolens en zonneprojecten. Dat betekent: zelf investeren, zelf risico nemen en…

Verder lezen

Basiscursus Coöperatie 7 februari

In deze eendaagse inleidende cursus leert u de grondbeginselen van de coöperatieve ondernemingsvorm: achtergronden, besturingsmodellen, financiering en het betrekken van leden. Georganiseerd door NCR, gegeven door docenten van NCR en de Rabobank. Datum: 7 februari 2019, 10.00 – 17.00 uur Kosten:  Voor Energie Samen geldt dat er per aangesloten energiecoöperatie één bestuurslid gratis kan deelnemen. Locatie: te gast bij CNC in Milsbeek Basiscursussen later dit jaar: 20 juni (bij Achmea in Zeist) en 20 september (bij Univé in Zwolle). Meer informatie en aanmelden

Verder lezen

Energie Samen maakt impact op Evenement HIER opgewekt

Op vrijdag 23 november vindt voor de zevende keer het Evenement HIER opgewekt plaats, het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Het thema dit jaar is: impact maken. Natuurlijk is Energie Samen als de beweging van burgerorganisaties in de energietransitie ruim vertegenwoordigd. In het voorprogramma, op de beursvloer en in diverse van de ruim 30 deelsessies zijn de mensen van Energie Samen niet te missen! Sessies waar de mensen van Energie Samen bij betrokken zijn: 1.1 50% lokaal eigendom: hoe realiseren we dat? 1.2 Regionale Energie Strategieën en de rol van energiecoöperaties 1.3 500 wijken aardgasvrij 1.9 Flexibiliteit…

Verder lezen

Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Er komt meer expertise en capaciteit beschikbaar voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Gisteravond lanceerden de provincie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL daarvoor een ondersteuningsfaciliteit. De provincie Utrecht stelt budget beschikbaar, REScoopNL, NMU en lokale initiatieven hebben het bijbehorende plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen. Met deze overeenkomst loopt de provincie vooruit op een landelijke ondersteuningsfaciliteit  van Minister Wiebes die in 2019 verwacht wordt (ook daarbij is REScoopNL betrokken). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Ook voor de…

Verder lezen

Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

Energie Samen was verheugd met het voornemen van het kabinet om een ambitieus Klimaatakkoord op te stellen samen met maatschappelkijke organisaties en bedrijven. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor onze achterban bijzonder teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn. Energie Samen roept, als brede burgerbeweging, de volksvertegenwoordigers ter verantwoording om constructief aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord. Wij willen geen tijd verliezen. Wij gaan hoe dan ook door met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten die winst opleveren voor zowel gemeenschappen…

Verder lezen

Energie Samen: op weg naar fusie

Energie Samen werd vijf maanden geleden opgericht door de vijf organisaties ODE Decentraal, REScoopNL, PAWEX, Hoom en Econobis. We overleggen over een fusie en werken aan verdere samenwerking in beleid, organisatie en uitvoering. We houden u graag op de hoogte van de stand van zaken. Praktische samenwerking Op diverse vlakken werken we al samen. In principe is gezamenlijke huisvesting voor de medewerkers van de leden van Energie Samen gevonden. In de communicatie worden efficiencyslagen gemaakt. De belangenbehartiging namens Energie Samen wordt deels door één persoon gedaan. Maar onze belangen moeten op heel veel plekken behartigd worden, van ministeries tot gemeenten.…

Verder lezen

Tweede ronde onderhandelingen Klimaatakkoord van start

De onderhandelingen aan het klimaatakkoord zijn weer gestart. In de tweede helft van de onderhandelingen worden verdere details van het akkoord uitgewerkt en uitonderhandeld. De onderhandelingen vinden plaats aan de overlegtafels, maar het voorbereidende werk vindt plaats in een groot aantal werkgroepen. ODE Decentraal is via Energie Samen vertegenwoordigd. Energie Samen richt zich specifiek richten op die werkgroepen waar burgerparticipatie en de randvoorwaarden voor hernieuwbare energie op land worden besproken. Verder richten we ons op financiering en innovatie werkgroepen. We merken dat burgerparticipatie en de rol van burgers in de energietransitie voor veel partijen onbekend terrein is. Er is veel uitleg nodig…

Verder lezen

Uitnodiging: bijeenkomst procesparticipatie (8 oktober, Rotterdam)

Eneco organiseert maandag 8 oktober een middag rond procesparticipatie. Voor eigen medewerkers, leden van REScoopNL, leden van de werkgroep Communicatie & Participatie van NWEA, en volgers van lerend platform Energie en Omgeving (LEO). 8 oktober 14.30 – 18.30 uur bij Eneco in Rotterdam. Meld je je van tevoren even aan? Steeds vaker wordt de omgeving betrokken in de ontwikkelfase van projecten. Dat geldt niet alleen meer voor windparken. Procesparticipatie wordt door gemeenten en provincies ook gezien als de nieuwe standaard. Met de Omgevingswet die eraan komt, wordt procesparticipatie steeds belangrijker. Maar… Waar staan we nu met procesparticipatie? Is er al een…

Verder lezen

Steeds meer coöperaties bundelen krachten

De afgelopen maanden maakte REScoopNL een forse groei door. In omvang vertegenwoordigt REScoopNL nu het overgrote deel van de Nederlandse energie-coöperaties. In aantallen aangesloten coöperaties bijna de helft. Versterking van REScoopNL en dus van Energie Samen betekent versterking van de rol van burgers in de energietransitie. Via energiecoöperaties kunnen we een gelijkwaardige rol spelen te midden van overheidsorganisaties en marktpartijen, zoals afgesproken is in het Klimaatakkoord. De groei is afkomstig van de aansluiting van de drie noordelijke koepels voor energie-initiatieven, Ús Kooperaasje (Fr.), de Groninger Energie Koepel en de Drentse Kei, en van Zon op Nederland, een koepelcoöperatie voor lokale…

Verder lezen

REScoopNL en Eneco bundelen krachten om lokale verduurzaming te versnellen

Vandaag tekenden REScoopNL een samenwerkingsovereenkomst met Eneco om meer lokale duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om duurzame energie van wind- of zonneprojecten, maar ook om besparing, levering, warmte, mobiliteit en opslag. Beide partijen delen de visie dat de energietransitie sneller en effectiever verloopt als nieuwe duurzame energieprojecten hun oorsprong hebben in een lokale gemeenschap met een grote betrokkenheid van de lokale omgeving. De afgelopen jaren is de ‘lokale beweging’ gegroeid en heeft een blijvende plek in het energielandschap ingenomen. Felix Olthuis (voorzitter REScoopNL): “Coöperaties kunnen, waar wij Eneco lokaal ontmoeten, samen met Eneco prachtige projecten realiseren.…

Verder lezen