Vragen of problemen met verrekening energiebelasting?

Energieleveranciers blijken verschillend om te gaan met de verrekening van de energiebelasting.  Daarom hebben HIER opgewekt, EnergieSamen en RescoopNL het initiatief genomen om de problemen rond de verrekening van energiebelasting door energieleveranciers overkoepelend op te pakken via een HIER opgewekt kenniscluster Energieleveranciers.  Het doel: uniforme afspraken maken met energieleveranciers en de energiecoöperaties over de verrekening van de energiebelasting, bijvoorbeeld via een standaard format of overeenkomst. Vragen of problemen rond de verrekening van de energiebelasting? Neem contact op via info@hieropgewekt.nl Lees meer

Verder lezen

Klimaatmars: druk en nat

Het was druk bij de Klimaatmars; de organisatie en de politie schatten het aantal deelnemers op zo’n 40.000, ondanks het bar slechte demonstratieweer. Er waren deelnemers van diverse energie communities uit het hele land, maar ook het verzamelen werd gehinderd door de vele paraplu’s en de stromende regen.

Verder lezen

Klimaatmars verzamelpunt

Energie communities: we verzamelen vanaf 12.00 uur t.h.v. Het Groene Paleis, Rokin 65 voor de #Klimaatmars. Na afloop op het Museumplein koffie voor coöperatieleden aangeboden door 02025 (zolang de voorraad strekt).

Verder lezen

Wet op het financieel toezicht: overleg met de AFM

Er is onduidelijkheid over de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan projecten van energiecoöperaties, ook bij banken. Om meer duidelijkheid te krijgen in de toepassing van de Wft voor energiecoöperaties, heeft HIER opgewekt op maandag 4 maart een bijeenkomst georganiseerd bij de AFM met verschillende betrokken partijen: de AFM, de Triodos Bank en Rabobank. Ook Energie Samen was erbij. Een van de punten waarop onduidelijkheid bestaat, is de vraag of – in het geval van een  postcoderooscoöperatie – activiteiten worden beoordeeld als ondernemen of beleggen. In onderlinge afstemming werken we de komende tijd samen met…

Verder lezen

Update salderingsregeling en postcoderoosregeling

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor omvorming van de salderingsregeling. Hierin zegt hij energiecoöperaties zoveel mogelijk te willen bedienen. Onlangs is de expertgroep van EnergieSamen en HIER opgewekt bij elkaar gekomen om de mogelijkheden voor een nieuwe regeling te bespreken. Als Energie Samen pleiten we voor het behoud van de postcoderoosregeling (met kleine aanpassingen, zie ook rapport van Kwink) en voor…

Verder lezen

Regionale energiestrategieën: hoe en wat?

In Regionale Energiestrategieën (RES’en) moeten regio’s concrete plannen maken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. In dat Klimaatakkoord hebben we een belangrijke rol voor burgers bevochten. De volgende uitdaging voor ons als energiecoöperaties is om die rol waar te maken. Hieronder de belangrijkste informatie rond RES’en op een rij: Om welke regio’s gaat het?Hoe komt een regionale energiestrategie tot stand?Waar staan we voor bij de RES’en?Hoe organiseren we onze inbreng?Welke ondersteuning is beschikbaar?Wat kan je nu al doen? Om welke regio’s gaat het? Voor de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland is het overzichtelijk: provincies zijn gelijk aan…

Verder lezen

Ontwerp Klimaatakkoord: reden tot tevredenheid

Vandaag is het ontwerp van het Klimaatakkoord aangeboden aan het kabinet. Dit akkoord is het resultaat van onderhandelingen aan verschillende tafels en subwerkgroepen. Siward Zomer zat namens de duurzame burgerenergiecoöperaties en -initiatieven aan de Elektriciteitstafel. We zijn tevreden over het resultaat van de Elektriciteitstafel, dat mede dankzij onze inzet tot stand is gekomen. In het ontwerpakkoord staat opnieuw dat alle partijen streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving van de productie van duurzame energie op land. Omwonenden kunnen nu als gelijkwaardige partij mee ontwikkelen en zelf eigenaar worden van windmolens en zonneprojecten. Dat betekent: zelf investeren, zelf risico nemen en…

Verder lezen

Basiscursus Coöperatie 7 februari

In deze eendaagse inleidende cursus leert u de grondbeginselen van de coöperatieve ondernemingsvorm: achtergronden, besturingsmodellen, financiering en het betrekken van leden. Georganiseerd door NCR, gegeven door docenten van NCR en de Rabobank. Datum: 7 februari 2019, 10.00 – 17.00 uur Kosten:  Voor Energie Samen geldt een tarief van € 125 per deelnemer van een aangesloten coöperatie, exclusief BTW, inclusief lunch. Locatie: te gast bij CNC in Milsbeek Basiscursussen later dit jaar: 20 juni (bij Achmea in Zeist) en 20 september (bij Univé in Zwolle). Meer informatie en aanmelden

Verder lezen

Energie Samen maakt impact op Evenement HIER opgewekt

Op vrijdag 23 november vindt voor de zevende keer het Evenement HIER opgewekt plaats, het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Het thema dit jaar is: impact maken. Natuurlijk is Energie Samen als de beweging van burgerorganisaties in de energietransitie ruim vertegenwoordigd. In het voorprogramma, op de beursvloer en in diverse van de ruim 30 deelsessies zijn de mensen van Energie Samen niet te missen! Sessies waar de mensen van Energie Samen bij betrokken zijn: 1.1 50% lokaal eigendom: hoe realiseren we dat? 1.2 Regionale Energie Strategieën en de rol van energiecoöperaties 1.3 500 wijken aardgasvrij 1.9 Flexibiliteit…

Verder lezen

Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Er komt meer expertise en capaciteit beschikbaar voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Gisteravond lanceerden de provincie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL daarvoor een ondersteuningsfaciliteit. De provincie Utrecht stelt budget beschikbaar, REScoopNL, NMU en lokale initiatieven hebben het bijbehorende plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen. Met deze overeenkomst loopt de provincie vooruit op een landelijke ondersteuningsfaciliteit  van Minister Wiebes die in 2019 verwacht wordt (ook daarbij is REScoopNL betrokken). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Ook voor de…

Verder lezen