Onze inzet voor nieuwe aansluitingen

Netbeheerders kondigen steeds vaker aan dat ze zich niet kunnen houden aan de wettelijke aansluittermijn voor duurzame opwek: achttien weken na aanvraag. We hebben dat aangekaart bij de marktwaakhond ACM en die is duidelijk: de netbeheerders moeten hun transportcapaciteitsproblemen oplossen, bijvoorbeeld met congestiemanagement. Ook de geluiden die we hiervoor horen vanuit het ministerie van EZK zijn daarover duidelijk: netbeheerders mogen niet weigeren om initiatieven waar dan ook aan te sluiten. Daarnaast kijkt de minister naar nieuwe mogelijkheden (in de nieuwe Energiewet) om meer bij elkaar gelegen initiatieven te combineren op één kabel. Problemen? Laat het weten! Onze lobbyist Leon Straathof…

Verder lezen

Wijziging data ledenvergaderingen

Het vergaderschema voor de ALV’s van REScoopNL is gewijzigd in verband met het voorgenomen besluit om REScoopNL op te laten gaan in Coöperatie Energie Samen. Extra ledenvergadering: vrijdag 7 juni 14.00 – 16.00 uur Verplaatste ledenvergadering: donderdag 20 juni 14.00 – 15.00 uurOmdat alle leden van REScoopNL tevens lid zijn van ODE Decentraal is besloten de ALV’s van beide organisaties te combineren. Zo is het niet nodig af te reizen naar afzonderlijke ALV’s. Meer informatie over deze ledenvergaderingen (login vereist)

Verder lezen

19 juni: maak kennis met de coöperatieve buurtaanpak

Ben je een wijkprofessional en  met bewoners zelf een buurtplan aan het maken of een duurzame warmtebron aan het ontwikkelen? Ben jij als coöperatie aan de slag met aardgasvrije wijken of dorpen? Of wil je hier als bewoner mee beginnen? Kom dan kennismaken met Buurtwarmte. Deze dienst van Energie Samen zorgt voor een training voor buurtbegeleider, leergemeenschap en tools voor een buurtproces vanuit de bewoners. Wat kan je verwachten? We willen Buurtwarmte van onderop organiseren en daarbij kennis en ervaring bundelen om met elkaar een snelle ontwikkeling door te maken. Wij zullen kennis en kunde van koplopers met jou delen.…

Verder lezen

Nog geen beslissing over aanpassen Postcoderoosregeling

Tegelijk met de aanpassing van de salderingsregeling bekijkt het kabinet of en hoe de Postcoderoosregeling aangepast kan worden. ODE Decentraal voert gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te bekijken of de huidige Postcoderoosregeling verbeterd kan worden, of echt moet worden vervangen. De minister wilde de regeling net als die voor salderen al in 2021 vervangen hebben, maar in Den Haag is men tot de conclusie gekomen dat een nieuwe regeling vrij ingewikkeld te organiseren is. ODE Decentraal blijft in gesprek met het ministerie om tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor zonneprojecten voor mensen zonder…

Verder lezen

Dubbel lobbysucces rond nieuwe regels voor opwek

Vanaf 27 april gelden nieuwe technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen. Op twee punten heeft de Autoriteit Consument en Markt ACM onze lobby geheel of gedeeltelijk gelijk gegeven: certificering en blindvermogen. Per 27 april zijn de zogenaamde Requirements for Grid Connection of Generators, RfG, van kracht, en de Nederlandse implementatie hiervan, de Nederlandse Netcode elektriciteit. Volgens de RfG moeten productie-eenheden met een vermogen tussen 800 W en 1 MW vanaf 27 april 2019 gecertificeerd zijn om stroom aan het elektriciteitsnet te leveren. Maar in Nederland is hiervoor nog geen certificeringssysteem. Leon Straathof (PAWEX) is via onze brancheverenigingen NWEA (Nederlandse…

Verder lezen

Salderingsregeling verlengd, afbouw van 2023-2030

Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens uitvoeringsproblemen. Nu mogen zonnepaneleneigenaren aangekochte stroom voor 100% verrekenen met aangekochte stroom. De vergoeding van teruggeleverde zonnestroom wordt vanaf 2023 opgesplitst: enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit (betaald door het energiebedrijf), anderzijds een vergoeding voor de energiebelasting (betaald door de overheid). De overheid zal tussen 2023 en 2030 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. Over de gehele periode tot en met…

Verder lezen

Suggesties voor klimaatbeleid provincies

De NVDE stuurde vorige week input voor de Collegeakkoorden naar de provinciale formateurs. Provincies hebben een belangrijke rol in de transitie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem, ook door de vele ruimtelijke aspecten. De NVDE bood suggesties aan over het vertalen van landelijke doelen naar provinciale doelen, over ruimte maken voor duurzame energie en over duurzaam vervoer. Regionale afstemming over warmtebronnen is nuttig. Ook beveelt de NVDE aan om een werkambassadeur aan te stellen, die opleidingen en bedrijven aan elkaar koppelt. De brief aan de formateurs vind je hier: Brief Formateur – Provinciale Staten 2019. Over de NVDE REScoopNL is…

Verder lezen

De specifieke rol van energiecommunities

Hoe kunnen wijkinitiatieven en energiecoöperaties goed in lokaal bestuur en democratie ingebed worden? Op de CANconferentie in Arnhem over het versterken van duurzame wijkinitiatieven sprak Kirsten Notten (Energie Samen / 31Buurtwarmte), een column uit over ‘de nieuwe commons’. Daarmee doelt zij op de specifieke rol van energiecommunities: een aparte vorm van organisatie, een eigen manier om bezit en gebruik te regelen. “We zijn geen marktpartij die winst wil maken, we zijn niet alleen een vrijwilligersorganisatie van bewoners, we zijn ook geen overheid. Wij zijn professioneel menselijk, wij organiseren samen bezit en beheer op basis van vertrouwen én afspraken, wij werken aan een…

Verder lezen

Vragen of problemen met verrekening energiebelasting?

Energieleveranciers blijken verschillend om te gaan met de verrekening van de energiebelasting.  Daarom hebben HIER opgewekt, EnergieSamen en RescoopNL het initiatief genomen om de problemen rond de verrekening van energiebelasting door energieleveranciers overkoepelend op te pakken via een HIER opgewekt kenniscluster Energieleveranciers.  Het doel: uniforme afspraken maken met energieleveranciers en de energiecoöperaties over de verrekening van de energiebelasting, bijvoorbeeld via een standaard format of overeenkomst. Vragen of problemen rond de verrekening van de energiebelasting? Neem contact op via info@hieropgewekt.nl Lees meer

Verder lezen

Klimaatmars: druk en nat

Het was druk bij de Klimaatmars; de organisatie en de politie schatten het aantal deelnemers op zo’n 40.000, ondanks het bar slechte demonstratieweer. Er waren deelnemers van diverse energie communities uit het hele land, maar ook het verzamelen werd gehinderd door de vele paraplu’s en de stromende regen.

Verder lezen