Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Er komt meer expertise en capaciteit beschikbaar voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Gisteravond lanceerden de provincie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL daarvoor een ondersteuningsfaciliteit. De provincie Utrecht stelt budget beschikbaar, REScoopNL, NMU en lokale initiatieven hebben het bijbehorende plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen. Met deze overeenkomst loopt de provincie vooruit op een landelijke ondersteuningsfaciliteit  van Minister Wiebes die in 2019 verwacht wordt (ook daarbij is REScoopNL betrokken). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Ook voor de…

Verder lezen

Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

Energie Samen was verheugd met het voornemen van het kabinet om een ambitieus Klimaatakkoord op te stellen samen met maatschappelkijke organisaties en bedrijven. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor onze achterban bijzonder teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn. Energie Samen roept, als brede burgerbeweging, de volksvertegenwoordigers ter verantwoording om constructief aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord. Wij willen geen tijd verliezen. Wij gaan hoe dan ook door met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten die winst opleveren voor zowel gemeenschappen…

Verder lezen

Energie Samen: op weg naar fusie

Energie Samen werd vijf maanden geleden opgericht door de vijf organisaties ODE Decentraal, REScoopNL, PAWEX, Hoom en Econobis. We overleggen over een fusie en werken aan verdere samenwerking in beleid, organisatie en uitvoering. We houden u graag op de hoogte van de stand van zaken. Praktische samenwerking Op diverse vlakken werken we al samen. In principe is gezamenlijke huisvesting voor de medewerkers van de leden van Energie Samen gevonden. In de communicatie worden efficiencyslagen gemaakt. De belangenbehartiging namens Energie Samen wordt deels door één persoon gedaan. Maar onze belangen moeten op heel veel plekken behartigd worden, van ministeries tot gemeenten.…

Verder lezen

Tweede ronde onderhandelingen Klimaatakkoord van start

De onderhandelingen aan het klimaatakkoord zijn weer gestart. In de tweede helft van de onderhandelingen worden verdere details van het akkoord uitgewerkt en uitonderhandeld. De onderhandelingen vinden plaats aan de overlegtafels, maar het voorbereidende werk vindt plaats in een groot aantal werkgroepen. ODE Decentraal is via Energie Samen vertegenwoordigd. Energie Samen richt zich specifiek richten op die werkgroepen waar burgerparticipatie en de randvoorwaarden voor hernieuwbare energie op land worden besproken. Verder richten we ons op financiering en innovatie werkgroepen. We merken dat burgerparticipatie en de rol van burgers in de energietransitie voor veel partijen onbekend terrein is. Er is veel uitleg nodig…

Verder lezen

Uitnodiging: bijeenkomst procesparticipatie (8 oktober, Rotterdam)

Eneco organiseert maandag 8 oktober een middag rond procesparticipatie. Voor eigen medewerkers, leden van REScoopNL, leden van de werkgroep Communicatie & Participatie van NWEA, en volgers van lerend platform Energie en Omgeving (LEO). 8 oktober 14.30 – 18.30 uur bij Eneco in Rotterdam. Meld je je van tevoren even aan? Steeds vaker wordt de omgeving betrokken in de ontwikkelfase van projecten. Dat geldt niet alleen meer voor windparken. Procesparticipatie wordt door gemeenten en provincies ook gezien als de nieuwe standaard. Met de Omgevingswet die eraan komt, wordt procesparticipatie steeds belangrijker. Maar… Waar staan we nu met procesparticipatie? Is er al een…

Verder lezen

Steeds meer coöperaties bundelen krachten

De afgelopen maanden maakte REScoopNL een forse groei door. In omvang vertegenwoordigt REScoopNL nu het overgrote deel van de Nederlandse energie-coöperaties. In aantallen aangesloten coöperaties bijna de helft. Versterking van REScoopNL en dus van Energie Samen betekent versterking van de rol van burgers in de energietransitie. Via energiecoöperaties kunnen we een gelijkwaardige rol spelen te midden van overheidsorganisaties en marktpartijen, zoals afgesproken is in het Klimaatakkoord. De groei is afkomstig van de aansluiting van de drie noordelijke koepels voor energie-initiatieven, Ús Kooperaasje (Fr.), de Groninger Energie Koepel en de Drentse Kei, en van Zon op Nederland, een koepelcoöperatie voor lokale…

Verder lezen

REScoopNL en Eneco bundelen krachten om lokale verduurzaming te versnellen

Vandaag tekenden REScoopNL een samenwerkingsovereenkomst met Eneco om meer lokale duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om duurzame energie van wind- of zonneprojecten, maar ook om besparing, levering, warmte, mobiliteit en opslag. Beide partijen delen de visie dat de energietransitie sneller en effectiever verloopt als nieuwe duurzame energieprojecten hun oorsprong hebben in een lokale gemeenschap met een grote betrokkenheid van de lokale omgeving. De afgelopen jaren is de ‘lokale beweging’ gegroeid en heeft een blijvende plek in het energielandschap ingenomen. Felix Olthuis (voorzitter REScoopNL): “Coöperaties kunnen, waar wij Eneco lokaal ontmoeten, samen met Eneco prachtige projecten realiseren.…

Verder lezen

Koepelcoöperatie Energie Samen staat voor energietransitie van onderaf

Vijf coöperaties en verenigingen op het gebied van duurzame energie gaan samenwerken binnen één koepelcoöperatie onder de naam Energie Samen. Vandaag tekenen zij hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX denken zo de burgerinitiatieven voor de verduurzaming van energieproductie en -gebruik krachtiger te kunnen ondersteunen. Maatschappelijk eigenaarschap is in de praktijk namelijk een belangrijke sleutel tot succes. Volgens REScoopNL-voorzitter Felix Olthuis is samenwerking nodig om het belang van burgerbetrokkenheid in de energietransitie zichtbaar te maken. “We kiezen voor één gezamenlijke rechtspersoon, een koepelcoöperatie van coöperaties en verenigingen. Daarmee zijn we effectiever, krachtiger, beter zichtbaar en ook voor…

Verder lezen

Lagerwey toont eerste waterstofmolen

Nederlandse windturbinefabrikant Lagerwey toont op de Hannover Messe een windmolen met een vermogen van 4,8 megawatt, die de opgewekte elektriciteit direct kan omzetten in waterstof. Er zijn twee varianten: een molen die uitsluitend waterstof maakt en een type dat elektriciteit én waterstof produceert. De molen is een wereldprimeur. Dat Lagerwey met waterstof bezig is, was al bekend. Nieuw is dat de technologie nu ook echt kan worden getoond. Lagerwey bouwt de windmolen met een geïntegreerde elektrolyse-unit, waardoor de opgewekte windenergie direct ingezet kan worden voor de productie van waterstof. “Door beide technieken te integreren kunnen veel componenten weggelaten worden en…

Verder lezen

Windpark Krammer start grootste duurzame crowdfunding

Windpark Krammer (momenteel in aanbouw bij de Krammersluizen, 2019 in bedrijf) grossiert in superlatieven. Het is een van de grootste onshore windparken van Nederland, een van de grootste burgerinitiatieven én sinds kort initiatiefnemer van een van de grootste crowdfundingsacties van Nederland. De crowfunding was bovendien in recordtijd overtekend. Het nieuwe Zeeuwse windpark krijgt een vermogen van 102 megawatt, verdeeld over 34 windturbines. De verwachte opbrengst is 365 gigawattuur per jaar. De eerste zestien molens draaien al. Het idee voor een windpark bij de Krammersluizen stamt uit 2000. Het duurde bijna tien jaar voordat het project van de grond kwam. Dat…

Verder lezen