Ondertekening Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’

Op donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen, waaronder REScoopNL, de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief. Zij zijn van mening zijn dat projecten voor windenergie, grootschalige zonne-energie of andere vormen van duurzame energie meer kans van slagen hebben als de omgeving ‘aan de voorkant’ betrokken wordt. De 27 ondertekenaars zijn maatschappelijke organisaties en branche- en koepelorganisaties in de publieke en de private sector. Het initiatief toont aan dat al deze partijen het belang van participatie bij het inpassen van duurzame-energieprojecten onderschrijven. Het gaat erom de inwoners van…

Verder lezen

19 april: ALV van de Nationale Coöperatie Raad

Op 19 april vindt de algemene ledenvergadering van de Nationale Coöperatie Raad (NCR) plaats. NCR koppelt aan deze ALV een ‘Proeftuin Coöperatieve Dialoog’. Leden van REScoopNL zijn hiervoor uitgenodigd. De proeftuin is bedoeld voor iedereen die op een vernieuwende manier inhoud wil geven aan ledeninvloed en -zeggenschap. Hoe benut je de kennis en de wijsheid van je leden? Hoe kom je tot breed gedragen besluiten? De proeftuin biedt gelegenheid om te experimenteren met de coöperatieve dialoog. NCR nodigt coöoperaties van harte uit om mee te doen. Locatie : Euretco, Koninginneweg 1, 3871 JZ  Hoevelaken Datum : Donderdag 18 april 2018…

Verder lezen

17 april: stakeholderdialoog duurzame energietransitie

Nu de energietransitie voor iedereen zichtbaar en merkbaar wordt, is het belangrijk om rollen en de belangen in beeld te brengen. Door een constructieve dialoog met stakeholdergroepen zorgen we ervoor dat alle belangen een plaats krijgen in de energietransitie. De stakeholderdialoog is het startpunt van een evenwichtige ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen en vormt input voor landelijke uitwerking in 2018. Enkele REScoop-leden kunnen deelnemen aan een interessante eerste sessie in Den Haag. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Coöperatie Windunie, REScoopNL, Eneco, Raedthuys, Pondera en Bosch & Van Rijn nodigen geïnteresseerden uit om op 17 april aanwezig te zijn bij de…

Verder lezen

Lokale Energie Monitor 2017: Samen energie opwekken onverminderd populair

De groei van het aantal burgers dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal energiecoöperaties steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). Hiermee is in bijna elke Nederlandse gemeente een coöperatie actief. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De groei zet naar verwachting ook komend jaar door. Er staat nu al een verdubbeling van het aantal zonne-energieprojecten en van het windvermogen op de planning. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2017. Lees meer over de Lokale Energie Monitor 2017.

Verder lezen

Brief aan minister Wiebes: behoud saldering tot 2023

Een groot aantal organisaties in het maatschappelijk middenveld heeft medio december minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verzocht de salderingsregeling ongemoeid te laten tot 2023, zoals zijn voorganger Kamp destijds heeft toegezegd. De belangrijkste argumenten voor behoud van de regeling is het succes ervan (onder meer een jaarlijkse groei van het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie van ruim 90 procent) en de toegankelijkheid voor gewone burgers. De salderingsregeling creëert draagvlak en enthousiasme, is niet al te kostbaar en juist wél effectief voor het benaderen van de Parijs-doelstellingen. In de toekomst, als huishoudens in Nederland zelf over voldoende opslagcapaciteit beschikken, is…

Verder lezen

Eneco neemt windactiviteiten De Wolff over

De Wolff Verenigde Bedrijven en Eneco Groep hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de windactiviteiten van De Wolff aan Eneco. Dankzij deze overeenkomst neemt Eneco 17 windmolenparken en verschillende windprojecten in ontwikkeling over. Daarmee groeit ook Eneco’s totale pijplijn aan nieuwe windprojecten, zodat zij kan blijven voorzien in de toenemende vraag van haar klanten naar duurzame energie. De windmolenparken en projecten in ontwikkeling van De Wolff bevinden zich met name in de provincie Friesland en in de regio Rotterdam. De betrokken medewerkers van De Wolff treden in dienst bij Eneco. Na de recente overnames van de windactiviteiten van Prodeon…

Verder lezen

Eerste waterstofmolen komt naar Nederland

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en duurzame waterstof leverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: een initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om de keten van duurzame waterstofproductie, de distributie naar minstens vijf waterstoftankstations en 100 waterstofvrachtwagens gelijktijdig te realiseren. De Lagerwey windmolen, met een vermogen van 4,8MW, zal geschikt worden gemaakt om elektrolyse technologie in te bouwen. Door de…

Verder lezen

Energiecoöperaties krijgen positie in nieuw regeerakkoord

ODE Decentraal is er blij mee dat duurzame energiecoöperaties een positie hebben gekregen in het nieuwe regeerakkoord. Het regeerakkoord geeft aan dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties. Deze regeling gaat het mogelijk maken dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Wat deze regeling precies zal inhouden en hoe en waar deze regeling wordt vastgelegd, is nog niet duidelijk. “Wij zullen als vertegenwoordiger van de energiecoöperaties de overheid uiteraard helpen om deze regeling verder uit te werken,” aldus Siward Zomer, directeur ODE Decentraal. Salderingsregeling Daarnaast signaleert ODE Decentraal ook een zorgwekkende ontwikkeling. De salderingsregeling…

Verder lezen

ODE: maak het publiek aandeelhouder Eneco

Hoofdkantoor Eneco

Deze zomer werd duidelijk dat de colleges van Rotterdam en Den Haag hun aandelen Eneco willen verkopen, net als veel andere gemeenten. De gemeenteraad van Den Haag stak er een stokje voor, maar het lijkt erop dat de voorstanders van verkoop in de meerderheid zijn. ODE Decentraal directeur Siward Zomer vindt verkoop een slecht idee. ‘Maar als het dan toch moet’, zegt hij, ‘laat Eneco dan in publieke handen komen: in handen van de coöperaties.’ ‘Verkoop van aandelen van Eneco door gemeenten is geen verstandige keus’, schrijft Zomer in Windnieuws en op de website van ODE Decentraal. ‘Maar als de…

Verder lezen

NVDE: Ambities regeerakkoord goed, uitwerking minder

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten. Met de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie in 2030 kunnen we een grote stap maken richting de realisatie van een schone energievoorziening in 2050. Met 49% CO2-reductie in 2030 zitten we op de lijn naar 95% CO2-reductie in 2050. Dit biedt een goede basis, waarbij het voor het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nodig is om dit…

Verder lezen