Klimaatmars verzamelpunt

Energie communities: we verzamelen vanaf 12.00 uur t.h.v. Het Groene Paleis, Rokin 65 voor de #Klimaatmars. Na afloop op het Museumplein koffie voor coöperatieleden aangeboden door 02025 (zolang de voorraad strekt).

Verder lezen

Wet op het financieel toezicht: overleg met de AFM

Er is onduidelijkheid over de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan projecten van energiecoöperaties, ook bij banken. Om meer duidelijkheid te krijgen in de toepassing van de Wft voor energiecoöperaties, heeft HIER opgewekt op maandag 4 maart een bijeenkomst georganiseerd bij de AFM met verschillende betrokken partijen: de AFM, de Triodos Bank en Rabobank. Ook Energie Samen was erbij. Een van de punten waarop onduidelijkheid bestaat, is de vraag of – in het geval van een  postcoderooscoöperatie – activiteiten worden beoordeeld als ondernemen of beleggen. In onderlinge afstemming werken we de komende tijd samen met…

Verder lezen

Update salderingsregeling en postcoderoosregeling

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor omvorming van de salderingsregeling. Hierin zegt hij energiecoöperaties zoveel mogelijk te willen bedienen. Onlangs is de expertgroep van EnergieSamen en HIER opgewekt bij elkaar gekomen om de mogelijkheden voor een nieuwe regeling te bespreken. Als Energie Samen pleiten we voor het behoud van de postcoderoosregeling (met kleine aanpassingen, zie ook rapport van Kwink) en voor…

Verder lezen

Regionale energiestrategieën: hoe en wat?

In Regionale Energiestrategieën (RES’en) moeten regio’s concrete plannen maken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. In dat Klimaatakkoord hebben we een belangrijke rol voor burgers bevochten. De volgende uitdaging voor ons als energiecoöperaties is om die rol waar te maken. Hieronder de belangrijkste informatie rond RES’en op een rij: Om welke regio’s gaat het?Hoe komt een regionale energiestrategie tot stand?Waar staan we voor bij de RES’en?Hoe organiseren we onze inbreng?Welke ondersteuning is beschikbaar?Wat kan je nu al doen? Om welke regio’s gaat het? Voor de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland is het overzichtelijk: provincies zijn gelijk aan…

Verder lezen

Ontwerp Klimaatakkoord: reden tot tevredenheid

Vandaag is het ontwerp van het Klimaatakkoord aangeboden aan het kabinet. Dit akkoord is het resultaat van onderhandelingen aan verschillende tafels en subwerkgroepen. Siward Zomer zat namens de duurzame burgerenergiecoöperaties en -initiatieven aan de Elektriciteitstafel. We zijn tevreden over het resultaat van de Elektriciteitstafel, dat mede dankzij onze inzet tot stand is gekomen. In het ontwerpakkoord staat opnieuw dat alle partijen streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving van de productie van duurzame energie op land. Omwonenden kunnen nu als gelijkwaardige partij mee ontwikkelen en zelf eigenaar worden van windmolens en zonneprojecten. Dat betekent: zelf investeren, zelf risico nemen en…

Verder lezen

Basiscursus Coöperatie 7 februari

In deze eendaagse inleidende cursus leert u de grondbeginselen van de coöperatieve ondernemingsvorm: achtergronden, besturingsmodellen, financiering en het betrekken van leden. Georganiseerd door NCR, gegeven door docenten van NCR en de Rabobank. Datum: 7 februari 2019, 10.00 – 17.00 uur Kosten:  Voor Energie Samen geldt een tarief van € 125 per deelnemer van een aangesloten coöperatie, exclusief BTW, inclusief lunch. Locatie: te gast bij CNC in Milsbeek Basiscursussen later dit jaar: 20 juni (bij Achmea in Zeist) en 20 september (bij Univé in Zwolle). Meer informatie en aanmelden

Verder lezen

Lokale Energie Monitor 2018

De beweging van energiecoöperaties in Nederland blijft groeien. De trends van vorig jaar zetten door. Zo groeit het aantal coöperaties nog steeds. Lees meer op de site van HIER Opgewekt Downloads Lokale Energie Monitor 2018 Infographic Lokale Energie Monitor 2018: Energiecoöperaties in Nederland Infographic Lokale Energie Monitor 2018: Provinciaal overzicht Bijlage: Energiecoöperaties Bijlage: Collectieve zonprojecten Bijlage: Collectieve windprojecten

Verder lezen

Energie Samen maakt impact op Evenement HIER opgewekt

Op vrijdag 23 november vindt voor de zevende keer het Evenement HIER opgewekt plaats, het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Het thema dit jaar is: impact maken. Natuurlijk is Energie Samen als de beweging van burgerorganisaties in de energietransitie ruim vertegenwoordigd. In het voorprogramma, op de beursvloer en in diverse van de ruim 30 deelsessies zijn de mensen van Energie Samen niet te missen! Sessies waar de mensen van Energie Samen bij betrokken zijn: 1.1 50% lokaal eigendom: hoe realiseren we dat? 1.2 Regionale Energie Strategieën en de rol van energiecoöperaties 1.3 500 wijken aardgasvrij 1.9 Flexibiliteit…

Verder lezen

Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Er komt meer expertise en capaciteit beschikbaar voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Gisteravond lanceerden de provincie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL daarvoor een ondersteuningsfaciliteit. De provincie Utrecht stelt budget beschikbaar, REScoopNL, NMU en lokale initiatieven hebben het bijbehorende plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen. Met deze overeenkomst loopt de provincie vooruit op een landelijke ondersteuningsfaciliteit  van Minister Wiebes die in 2019 verwacht wordt (ook daarbij is REScoopNL betrokken). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Ook voor de…

Verder lezen

Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

Energie Samen was verheugd met het voornemen van het kabinet om een ambitieus Klimaatakkoord op te stellen samen met maatschappelkijke organisaties en bedrijven. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor onze achterban bijzonder teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn. Energie Samen roept, als brede burgerbeweging, de volksvertegenwoordigers ter verantwoording om constructief aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord. Wij willen geen tijd verliezen. Wij gaan hoe dan ook door met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten die winst opleveren voor zowel gemeenschappen…

Verder lezen