Nationale Energiecommissie presenteert eerste bevindingen

De Nationale Energiecommissie presenteerde begin juli haar eerste bevindingen aan politiek Den Haag; demissionair premier Rutte, informateur Zalm, de Tweede Kamer, de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en het Ministerie van Economische Zaken. Daaruit blijkt met name dat Nederland op het gebied van energie-innovatie het best presteert, maar dat de implementatie van de innovaties achterblijft. De Nationale Energiecommissie stelde in januari 2017 Ruud Koornstra aan als Nationaal Energiecommissaris. De afgelopen maanden verenigden honderdduizenden vooruit-denkenden, captains of industry, burgers, wetenschappers, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en startups zich in de commissie. Door samen op te trekken is een nationale beweging ontstaan die…

Verder lezen

Mogelijk subsidieloos windpark

Minister Henk Kamp (EZ) wil partijen de kans geven dit najaar in eerste instantie een subsidieloze bieding uit te brengen op kavels I en II van offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Komt daar niets uit, dan start het ministerie van EZ de biedingsprocedure met subsidie alsnog zo snel mogelijk op. De demissionair minister van EZ wijst erop dat de verwachting drie jaar geleden was dat er voor de vijf offshore windparken maximaal € 18 miljard subsidie nodig zou zijn. “Inmiddels zijn de kosten echter al meer dan gehalveerd en is de verwachting dat zij nog verder zullen dalen.”

Verder lezen

Ruimte voor grootschalige zonne-energie

Zonne-energie groeit hard in Nederland. De aantallen zonnepanelen op daken nemen snel toe en steeds vaker wordt ook gedacht aan grotere zonneparken. Op 28 locaties in Nederland zijn vergevorderde plannen voor zonneparken, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De vraag is waar al die zonneparken moeten komen. De opbrengst van zonnepanelen op daken (bedrijven, scholen, gemeentehuizen en sporthallen) is niet genoeg om de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid te halen. Zonneparken en zonneweides moeten zorgen voor extra volume. Volgens Johan ten Brinke van GroenLeven, een grote ontwikkelaar van zonneparken in Nederland, hebben we de komende vijf jaar…

Verder lezen

Windpark A16 wordt kwart particulier eigendom

De bouwers van de windmolens langs de snelweg A16 bij Breda hebben toegezegd dat minimaal een kwart van het te bouwen productievermogen eigendom zal worden van de lokale gemeenschap. Deze asfpraak over deze zogeheten ‘dorpsmolens’ is vastgelegd in een green deal die de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert met de ontwikkelaars hebben gesloten. Ook de Privincie Noord-Brabant heeft de deal ondertekend. De negentien gemeentes in West-Brabant willen de komende jaren voor 200 megawatt aan windvermogen realiseren. De helft daarvan is gepland langs de snelweg A16, een windrijke corridor waar de molens nauwelijks verstoring opleveren. De gemeenten en de provincie…

Verder lezen

Eerste windpark zonder subsidie

’s Werelds eerste offshore windpark zonder overheidssubsidie wordt een feit. Het Duitse energiebedrijf EnBW heeft een tender gewonnen voor de realisatie van het offshore-windpark ‘He Dreiht’ aan de Duitse kust. Het windpark is het eerste offshore windpark ter wereld dat zonder overheidssubsidie tot stand komt. Het park krijgt een capaciteit van 900 megawatt en behoort daarmee tot de grootste windparken van Europa, stelt EnBW in een persbericht. He Dreiht wordt naar verwachting in 2025 in gebruik genomen. Dat offshore windparken zonder subsidie van de overheid gerealiseerd kunnen worden, zegt veel over de potentie van de technologie, zegt Frank Mastiaux, CEO…

Verder lezen

NVDE doet tien voorstellen aan onderhandelaars regeerakkoord

Informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks ontvingen vandaag tien voorstellen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Alle seinen staan op groen voor een doorbraak van duurzame energie, schrijft de NVDE. ‘Oranje-groene’ energie maakt Nederland onafhankelijk en economisch sterk. Duurzame energie is een banenmachine en gaat klimaatverandering tegen. De onderhandelaars kregen een chocolade klimaatkonijn voor extra energie tijdens de lange vergaderdagen. De NVDE benadrukt namens ruim duizend bedrijven dat het toekomstige energiebeleid gestoeld moet zijn op ambitieuze doelen in lijn met het Parijs-akkoord. De hoofddoelstelling voor vermindering van de CO2-uitstoot moet worden vertaald…

Verder lezen

‘Duurzame energie creëert meer banen dan fossiele energie’

Dat de Amerikaanse president Donald Trump een achterhoedegevecht voert met zijn belofte banen te creëren in de fossiele energieector, werd onlangs opnieuw bevestigd door cijfers van de milieuorganisatie Sierra Club. De duurzame energiesector zorgt nu al voor veel meer banen dan de bedrijven in olie, kolen en gas. Het verschil wordt bovendien alleen maar groter. Trump wil het Clean Power Plan van de regering-Obama terugdraaien en zo nieuwe werkgelegenheid creëren in de steenkoolindustrie en mijnbouw. De emissieregels voor kolen- en gascentrales wil hij daartoe sterk versoepelen. Daarmee legt Trump de focus opnieuw op fossiele energie. Verschillende staten zijn daar tegen.…

Verder lezen

Windpark Krammer grootste burgerinitiatief

Windpark Krammer heeft de financiering rond. Aandeelhouders Zeeuwind, Deltawind en turbineleverancier Enercon nemen het eigen vermogen voor hun rekening. Het park wordt mede gefinancierd door participerende burgers. Daarnaast zijn ASN, Rabobank, ING en SMBC bij de financiering betrokken. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen voor een windpark van 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW, in het gebied rond de Krammersluizen. Enercon verstrekt een achtergestelde lening; in de komende tijd krijgen leden van Deltawind en Zeeuwind de mogelijkheid om hierin te participeren. Ook…

Verder lezen

Hugo Teerds benoemd in bestuur REScoopNL

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van REScoopNL op vrijdag 24 maart 2017 in Utrecht is Hugo Teerds (foto) door de leden benoemd als bestuurslid. Hugo Teerds is adviseur en projectmanager windenergie bij coöperatie De Groene Reus. Daarnaast is hij coach en trainer. Teerds werkte onder meer als chemicus en was als brandweerofficier deskundig op het gebied van gevaarlijke stoffen en rampenbestrijding. Hij is actief in de lokale politiek. Tijdens de ALV kwam de Jaarrekening 2016 tersprake en werd aan het bestuur décharge verleend. Johannes Houtstra gaf een presentatie over Ons De Fonds en Eugène van Bouwdijk Bastiaanse sprak over het Ecovat-concept…

Verder lezen

2016: mager windjaar, toch record

Windmoleneigenaren werden in 2016 geconfronteerd met een mager windaanbod. De productie per molen lag daardoor in 2016 gemiddeld zo’n 20 procent lager dan anders. Dit blijkt uit cijfers van Windunie. Toch werd er in 2016 meer windenergie geproduceerd dan ooit. In 2010 was het windaanbod ook aanzienlijk lager dan gemiddeld, blijkt uit de Windex. (Windex is Windunies index voor het windaanbod op basis van de productiegegevens van 225 windmolens.) Bijzonder nadelig voor exploitanten van windmolens was dat het lage windaanbod in 2016 samenviel met een lage elektriciteitsprijs. Eigenaars van molens zagen daardoor hun opbrengst verminderen; met name voor oudere molens…

Verder lezen