‘Duurzame energie creëert meer banen dan fossiele energie’

Dat de Amerikaanse president Donald Trump een achterhoedegevecht voert met zijn belofte banen te creëren in de fossiele energieector, werd onlangs opnieuw bevestigd door cijfers van de milieuorganisatie Sierra Club. De duurzame energiesector zorgt nu al voor veel meer banen dan de bedrijven in olie, kolen en gas. Het verschil wordt bovendien alleen maar groter. Trump wil het Clean Power Plan van de regering-Obama terugdraaien en zo nieuwe werkgelegenheid creëren in de steenkoolindustrie en mijnbouw. De emissieregels voor kolen- en gascentrales wil hij daartoe sterk versoepelen. Daarmee legt Trump de focus opnieuw op fossiele energie. Verschillende staten zijn daar tegen.…

Verder lezen

Windpark Krammer grootste burgerinitiatief

Windpark Krammer heeft de financiering rond. Aandeelhouders Zeeuwind, Deltawind en turbineleverancier Enercon nemen het eigen vermogen voor hun rekening. Het park wordt mede gefinancierd door participerende burgers. Daarnaast zijn ASN, Rabobank, ING en SMBC bij de financiering betrokken. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen voor een windpark van 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW, in het gebied rond de Krammersluizen. Enercon verstrekt een achtergestelde lening; in de komende tijd krijgen leden van Deltawind en Zeeuwind de mogelijkheid om hierin te participeren. Ook…

Verder lezen

Hugo Teerds benoemd in bestuur REScoopNL

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van REScoopNL op vrijdag 24 maart 2017 in Utrecht is Hugo Teerds (foto) door de leden benoemd als bestuurslid. Hugo Teerds is adviseur en projectmanager windenergie bij coöperatie De Groene Reus. Daarnaast is hij coach en trainer. Teerds werkte onder meer als chemicus en was als brandweerofficier deskundig op het gebied van gevaarlijke stoffen en rampenbestrijding. Hij is actief in de lokale politiek. Tijdens de ALV kwam de Jaarrekening 2016 tersprake en werd aan het bestuur décharge verleend. Johannes Houtstra gaf een presentatie over Ons De Fonds en Eugène van Bouwdijk Bastiaanse sprak over het Ecovat-concept…

Verder lezen

2016: mager windjaar, toch record

Windmoleneigenaren werden in 2016 geconfronteerd met een mager windaanbod. De productie per molen lag daardoor in 2016 gemiddeld zo’n 20 procent lager dan anders. Dit blijkt uit cijfers van Windunie. Toch werd er in 2016 meer windenergie geproduceerd dan ooit. In 2010 was het windaanbod ook aanzienlijk lager dan gemiddeld, blijkt uit de Windex. (Windex is Windunies index voor het windaanbod op basis van de productiegegevens van 225 windmolens.) Bijzonder nadelig voor exploitanten van windmolens was dat het lage windaanbod in 2016 samenviel met een lage elektriciteitsprijs. Eigenaars van molens zagen daardoor hun opbrengst verminderen; met name voor oudere molens…

Verder lezen

Eerste offshore windpark met pensioen

Het Deense DONG Energy heeft onlangs besloten het eerste offshore windpark ter wereld te gaan ontmantelen. Het Vindeby-park, anderhalve kilometer uit de kust van Lolland in zuidoost-Denemarken, werd 25 jaar geleden in bedrijf genomen. Het park bestaat uit elf molens van 0,45 MW. Ter vergelijking: Hornsea Project One, het nieuwste park van DONG Energy voor de kust van Oost-Engeland, telt straks ruim 170 molens van 7 MW. “Vergeleken met de projecten die momenteel worden gerealiseerd in Noord-Europa is het Vindeby-park een miniatuurparkje”, zegt Leif Winther, hoofd van de offshore windactciviteiten van DONG Energy. “Maar zonder de ervaring die we met…

Verder lezen

Februari 2017 breekt records

Februari 2017 was een topmaand voor windenergie in Nederland. Windmolens produceerden bij elkaar 1,33 TWh aan elektriciteit, de hoogste productie ooit. Dat blijkt uit cijfers van EnTranCe, het energie-onderzoekcentrum van de Hanzehogeschool Groningen. De hoge bijdrage van windenergie trok het aandeel duurzaam geproduceerde elektriciteit in de totale stroomproductie op naar 17 procent. De productie van zon-PV bleef met 0,05 TWh gelijk aan die van vorig jaar. In de totale landelijke energievoorziening steeg het aandeel duurzaam naar 6,3 procent. In het laatste kwartaal van 2016 was dit nog 5,5 procent. Mede dankzij de windbijdrage daalde de gemiddelde CO2-emissie van de elektricteitsvoorziening…

Verder lezen

ODE Decentraal wil stevige rol in warmtetransitie

De Nederlandse duurzame-energiecoöperaties, verenigd in branchevereniging ODE Decentraal, gaan de 30 gemeenten, vijf netbeheerders en de twaalf provincies ondersteunen die begin maart de Green Deal Aardgasvrije Wijken sloten met de overheid. ODE Decentraal heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de warmtetransitie. Volgens ODE Decentraal zijn lokale energiecoöperaties onmisbaar om Nederland van het aardgas af te helpen: “Duurzame-energiecoöperaties mobiliseren de betrokkenheid en inzet van de bewoners”, zegt Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal. “Ze bewaken het efficiënt gebruik van gemeenschapsmiddelen en zorgen ervoor dat de belangen van de bewoners gelijk opgaan met die van alle andere spelers. Zo…

Verder lezen

Werksessie coöperaties in de warmtetransitie

Op 13 mei organiseert ODE Decentraal samen met HIER Opgewekt de werksessie ‘Coöperaties in de warmtetransitie: aan de slag met aardgasvrije wijken’. Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering van ODE Decentraal plaats. De warmtetransitie is een enorme opgave, onder meer omdat de warmtevraag van woningen en wijken meestal veel groter is dan de behoefte aan elektriciteit. Ook vraagt de warmtevoorziening om lokale oplossingen. Overal gaan dan ook gemeenten, netbeheerders en energiecoöperaties lokaal met de warmtevraag aan de slag. Hoe kun je samen optrekken en welke rol kunnen energiecoöperaties hebben? Daarover gaat deze werksessie. De bijeenkomst geeft een beeld…

Verder lezen

DOEN steunt REScoopNL

Stichting DOEN heeft besloten REScoopNL te ondersteunen in haar doelstelling burger duurzame energie coöperaties te helpen projecten tot een succes te maken. Doel Lokale windenergie initiatieven hoeven door het ontstaan van REScoopNL niet langer te mislukken door gebrek aan kennis of financiën.  Voor de betrokkenen binnen REScoopNL (bestuur en REScoopNL-projectbureau), die steun aan deze initiatieven leveren in de vorm van kennis, garanties en/of financiering dient echter helder te zijn hoe de verantwoordelijkheden en rollen bij de ontwikkeling van windenergie gedurende het ontwikkelingstraject verdeeld zijn. Door dergelijk inzicht kunnen  specialisten en financiële middelen op een effectieve manier gealloceerd worden. Tegelijk biedt…

Verder lezen

In Memoriam Gerard Jansen (1947-2015)

Op woensdag 17 juni is Gerard Jansen overleden. Na een kort ziekbed door een hersenbloeding. Gerard Jansen was de Penningmeester van coöperatieve vereniging Meerwind, Zuidenwind en REScoopNL. Zijn plotselinge overlijden is een groot verlies voor zijn familie en voor de gehele coöperatieve energiesector. Gerard was een coöperant in hard en nieren. Iemand die zijn sociale kapitaal inzette voor verschillende organisaties zodat vele van zijn dorpsgenoten, Limburgers en andere energiecoöperaties konden profiteren van zijn kennis. Gerard  was de soort persoonlijkheid die we allemaal kennen in onze energiecoöperaties.  De bestuursleden die je nooit in de duurzame top 100 zult zien. Het zijn…

Verder lezen