Na enkele maanden is REScoopNL al een doorslaggevend succes

Burgers verenigen zich in coöperaties om de energietransitie te bespoedigen. Door burgers en hun initiatieven én de bestaande windenergiecoöperaties te ondersteunen vervult REScoopNL een stimulerende rol in de energietransitie. Renewable Energy Sources in coöperatief verband. REScoopNL heeft als missie de burger de grootst mogelijke controle en zeggenschap te geven over hernieuwbare duurzame energieopwekking in Nederland. REScoopNL, Coöperatieve Vereniging van Nederlandse duurzame burger-energieverenigingen U.A., is 1 november 2013 opgericht en heeft bestaande windenergiecoöperaties verenigd en helpt al meer dan tien initiatieven in het land om in coöperatief verband duurzame energie op te wekken. Vandaag presenteren wij ons aan de buitenwereld. Zie…

Verder lezen