ODE Decentraal wil stevige rol in warmtetransitie

De Nederlandse duurzame-energiecoöperaties, verenigd in branchevereniging ODE Decentraal, gaan de 30 gemeenten, vijf netbeheerders en de twaalf provincies ondersteunen die begin maart de Green Deal Aardgasvrije Wijken sloten met de overheid. ODE Decentraal heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de warmtetransitie. Volgens ODE Decentraal zijn lokale energiecoöperaties onmisbaar om Nederland van het aardgas af te helpen: “Duurzame-energiecoöperaties mobiliseren de betrokkenheid en inzet van de bewoners”, zegt Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal. “Ze bewaken het efficiënt gebruik van gemeenschapsmiddelen en zorgen ervoor dat de belangen van de bewoners gelijk opgaan met die van alle andere spelers. Zo…

Verder lezen

Werksessie coöperaties in de warmtetransitie

Op 13 mei organiseert ODE Decentraal samen met HIER Opgewekt de werksessie ‘Coöperaties in de warmtetransitie: aan de slag met aardgasvrije wijken’. Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering van ODE Decentraal plaats. De warmtetransitie is een enorme opgave, onder meer omdat de warmtevraag van woningen en wijken meestal veel groter is dan de behoefte aan elektriciteit. Ook vraagt de warmtevoorziening om lokale oplossingen. Overal gaan dan ook gemeenten, netbeheerders en energiecoöperaties lokaal met de warmtevraag aan de slag. Hoe kun je samen optrekken en welke rol kunnen energiecoöperaties hebben? Daarover gaat deze werksessie. De bijeenkomst geeft een beeld…

Verder lezen

DOEN steunt REScoopNL

Stichting DOEN heeft besloten REScoopNL te ondersteunen in haar doelstelling burger duurzame energie coöperaties te helpen projecten tot een succes te maken. Doel Lokale windenergie initiatieven hoeven door het ontstaan van REScoopNL niet langer te mislukken door gebrek aan kennis of financiën.  Voor de betrokkenen binnen REScoopNL (bestuur en REScoopNL-projectbureau), die steun aan deze initiatieven leveren in de vorm van kennis, garanties en/of financiering dient echter helder te zijn hoe de verantwoordelijkheden en rollen bij de ontwikkeling van windenergie gedurende het ontwikkelingstraject verdeeld zijn. Door dergelijk inzicht kunnen  specialisten en financiële middelen op een effectieve manier gealloceerd worden. Tegelijk biedt…

Verder lezen

In Memoriam Gerard Jansen (1947-2015)

Op woensdag 17 juni is Gerard Jansen overleden. Na een kort ziekbed door een hersenbloeding. Gerard Jansen was de Penningmeester van coöperatieve vereniging Meerwind, Zuidenwind en REScoopNL. Zijn plotselinge overlijden is een groot verlies voor zijn familie en voor de gehele coöperatieve energiesector. Gerard was een coöperant in hard en nieren. Iemand die zijn sociale kapitaal inzette voor verschillende organisaties zodat vele van zijn dorpsgenoten, Limburgers en andere energiecoöperaties konden profiteren van zijn kennis. Gerard  was de soort persoonlijkheid die we allemaal kennen in onze energiecoöperaties.  De bestuursleden die je nooit in de duurzame top 100 zult zien. Het zijn…

Verder lezen

ZET is toegelaten als lid van DE Unie

De coöperatie zegt in haar recente nieuwsbrief dat “de elektriciteit 100% groen is, DE Unie betrekt zijn elektriciteit namelijk van de Windunie. In een recente reclame advertentie van Eneco in de landelijke bladen, maar ook in de consumentengids bijvoorbeeld, komt naar voren dat deze stroom, de groenste stroom is. Natuurlijk doet ons dat genoegen, onze doelstelling om naar volledig hernieuwbare energie te leveren, is hiermee gerealiseerd. De tarieven bij DE Unie zitten op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Greenchoice, echter in deze constructie hebben wij ook invloed als lid op het beleid van DE Unie en dat maakt veel uit. DE Unie is net…

Verder lezen

Na enkele maanden is REScoopNL al een doorslaggevend succes

Burgers verenigen zich in coöperaties om de energietransitie te bespoedigen. Door burgers en hun initiatieven én de bestaande windenergiecoöperaties te ondersteunen vervult REScoopNL een stimulerende rol in de energietransitie. Renewable Energy Sources in coöperatief verband. REScoopNL heeft als missie de burger de grootst mogelijke controle en zeggenschap te geven over hernieuwbare duurzame energieopwekking in Nederland. REScoopNL, Coöperatieve Vereniging van Nederlandse duurzame burger-energieverenigingen U.A., is 1 november 2013 opgericht en heeft bestaande windenergiecoöperaties verenigd en helpt al meer dan tien initiatieven in het land om in coöperatief verband duurzame energie op te wekken. Vandaag presenteren wij ons aan de buitenwereld. Zie…

Verder lezen