Over REScoopNL

DeltaWind Windpark Battenoert

REScoopNL is de coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland. Met als doel: er samen voor zorgen dat duurzame-energieprojecten slagen. REScoopNL maakt kennis van ervaren leden toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven. Daarmee wordt de kans op een succesvol project aanzienlijk groter.

Wat kan REScoopNL voor u doen?
Wilt u aan de slag met lokale duurzame energie? REScoopNL ondersteunt lokale coöperaties met alles wat nodig is om een stevige start te maken: de oprichting, de ledenwerving, de keuze van de juiste juridische structuur. Natuurlijk kunnen lokale coöperaties dat ook zelf, maar door gebruik te maken van de ervaring van anderen gaat het sneller en neemt de kans van slagen toe. Daarnaast helpt REScoopNL coöperaties om in gesprek te komen met gemeente en provincie en om samenwerkingen aan te gaan met andere partijen. En met alle stappen daarna!

Ervaring op een presenteerblaadje
De ervaring die startende coöperaties nog moeten opdoen, is binnen REScoopNL volop voorhanden. Hier vindt u projectleiders met kennis van de techniek, de financiering, de procedures en de communicatie met belangstellenden en omwonenden.

Voorfinanciering voorbereidingskosten
We werken als REScoopNL volgens het principe dat de projecten die we onder handen nemen op zichzelf rendabel zijn en dus via voorfinanciering van de voorbereidingskosten gerealiseerd kunnen worden. Geschikte projecten kunnen een beroep doen op onze ervaren projectleiders om een project voor te bereiden. Bij financial close worden die kosten met opslag terugbetaald. Door die opslag kunnen we ook projecten die het niet halen bekostigen, zodat de lokale energiecoöperatie niet met een schuld blijft zitten als het project uiteindelijk niet doorgaat. Meer informatie over projectondersteuning (pdf)

Energiecoöperaties
REScoopNL is opgericht op 1 november 2013 met aanvankelijk achttien leden, en heeft sindsdien veel burgerinitiatieven kunnen ondersteunen. REScoopNL groeit hard, per 1 juli 2018 waren al meer dan 175 coöperaties aangesloten (via ongeveer 135 leden). De leden van REScoopNL zijn coöperaties (of koepels van coöperaties) op het gebied van duurzame energie. Sommige hebben al productiecapaciteit (windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales); andere hebben projecten in voorbereiding.

REScoopNL op de kaart

Stand per 1 juli 2018. Zie ook: alfabetisch overzicht


Aanmelden als lid


Lees verder

Met steun van

REScoopNL wordt actief gesteund en mede gefinancierd door Stichting DOEN:

Reacties zijn gesloten.