Het belang van burgerinitiatieven

Infoavond voor participanten Geldermalsen

De manier waarop we in Nederland met energie omgaan verandert ingrijpend. Die verandering gaat iedereen aan, want energie is een belangrijke levensbehoefte.

Daarom is het nodig om zoveel mogelijk burgers bij de verduurzaming te betrekken. Bijvoorbeeld door mensen mede-eigenaar te maken van de zonnepanelen of de windmolens in hun regio. De opbrengsten komen dan ook zoveel mogelijk terecht bij de omwonenden en bij de regio. Duurzame energie versterkt zo de lokale economie.

REScoopNL ondersteunt initiatieven van burgers en kleine ondernemers. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat energieprojecten gemakkelijker tot stand komen als de omwonenden er zelf bij betrokken zijn. Logisch; degenen die met eventuele nadelen te maken krijgen (geluid, verandering van uitzicht), ervaren dan ook de voordelen.

Charter
Leden van REScoopNL hebben de zogeheten ‘charter’ ondertekend waarin de kernwaarden van de coöperatie zijn vastgelegd. Deze charter is gebaseerd op de zeven principes van de International Cooperative Alliance (ICA).

De volledige tekst van de charter staat hier.

Reacties zijn gesloten.