Zeven principes van succesvolle coöperaties

 

Grunneger Power bouwbord

Alle leden van REScoopNL hebben de zogeheten ‘charter’ ondertekend waarin de waarden van de coöperatie zijn vastgelegd. Deze charter is gebaseerd op de zeven principes van de International Cooperative Alliance (ICA).

  1. Open en vrijwillig lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie van de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Engagement voor de gemeenschap

De ondertekenaars van het charter willen burgerinitiatieven op het gebied van hernieuwbare energie identificeren, begeleiden, ondersteunen en mede realiseren.

Reacties zijn gesloten.