Energie Samen: op weg naar fusie

Energie Samen werd vijf maanden geleden opgericht door de vijf organisaties ODE Decentraal, REScoopNL, PAWEX, Hoom en Econobis. We overleggen over een fusie en werken aan verdere samenwerking in beleid, organisatie en uitvoering. We houden u graag op de hoogte van de stand van zaken.

Praktische samenwerking
Op diverse vlakken werken we al samen. In principe is gezamenlijke huisvesting voor de medewerkers van de leden van Energie Samen gevonden. In de communicatie worden efficiencyslagen gemaakt. De belangenbehartiging namens Energie Samen wordt deels door één persoon gedaan. Maar onze belangen moeten op heel veel plekken behartigd worden, van ministeries tot gemeenten. Verdeling en coördinatie van lobby-taken is nodig.
Het verder implementeren van een gespecialiseerd team voor het helpen oprichten en professionaliseren van coöperaties is nodig, zeker nu gemeenten steeds vaker een coöperatie als noodzakelijke partner in hun transitieplannen zien. Versterking van het team van projectleiders bij Projectbureau REScoopNL is belangrijk. Alle leden van Energie Samen kunnen vanuit hun leden projectleiders rekruteren.
Kennisdeling wordt goed georganiseerd door onze partner HIER Opgewekt. Veel inhoud wordt aangeleverd door specialisten van ODE Decentraal, Hoom en REScoopNL. Verdere uitbouw van de samenwerking met HIER Opgewekt zal het gezamenlijke resultaat nog beter maken.

Organisatiestructuur

Nu zijn er vijf koepelorganisaties lid. Straks kent Energie Samen wellicht coöperaties en verenigingen als lid met stemrecht, en daarnaast natuurlijke personen als ambassadeur zonder stemrecht en donateurs (bijzonder aangeslotenen) zonder stemrecht. Vertegenwoordigers uit de samenwerkende organisaties vormen dan een bestuur op afstand. De uitvoering ligt bij het projectbureau, waarvan het directieteam verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten coöperaties en verenigingen. Dit zijn er meer dan 150. De contributiestructuur en vormgeving van de zeggenschap van leden vragen speciale aandacht.

Regionalisering
Via Regionale Energie Strategieën (RES’en) moeten regio’s een integraal duurzaam energieplan opstellen waar naast opwek ook opslag, mobiliteit, besparing en warmtetransitie een grote rol spelen. De beleidsontwikkeling van Energie Samen (zoals verwoord in het beleidsplan) gaat daarop inspelen. Inmiddels zijn in diverse regio’s en provincies coöperaties en verenigingen zich lokaal aan het organiseren. Een positieve ontwikkeling die vanuit Energie Samen wordt ondersteund.

Reacties zijn gesloten.