Hugo Teerds benoemd in bestuur REScoopNL

Hugo Teerds op de ALV van REScoopNL, maart 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van REScoopNL op vrijdag 24 maart 2017 in Utrecht is Hugo Teerds (foto) door de leden benoemd als bestuurslid. Hugo Teerds is adviseur en projectmanager windenergie bij coöperatie De Groene Reus. Daarnaast is hij coach en trainer. Teerds werkte onder meer als chemicus en was als brandweerofficier deskundig op het gebied van gevaarlijke stoffen en rampenbestrijding. Hij is actief in de lokale politiek.

Tijdens de ALV kwam de Jaarrekening 2016 tersprake en werd aan het bestuur décharge verleend. Johannes Houtstra gaf een presentatie over Ons De Fonds en Eugène van Bouwdijk Bastiaanse sprak over het Ecovat-concept voor grootschalige warmteopslag in wijken. De volgede ALV wordt gehouden op vrijdag 9 juni 2017 in Utrecht.

 

 

Reacties zijn gesloten.