Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Gedeputeerde Pim van de Berg, de directie van NMU en Sijtze Brandsma, directeur projectbureau REScoopNL

Er komt meer expertise en capaciteit beschikbaar voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Gisteravond lanceerden de provincie, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL daarvoor een ondersteuningsfaciliteit. De provincie Utrecht stelt budget beschikbaar, REScoopNL, NMU en lokale initiatieven hebben het bijbehorende plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen.

Met deze overeenkomst loopt de provincie vooruit op een landelijke ondersteuningsfaciliteit  van Minister Wiebes die in 2019 verwacht wordt (ook daarbij is REScoopNL betrokken).

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Ook voor de provincie is lokale zeggenschap van belang.  Gedeputeerde Pim van den Berg (portefeuillehouder Energietransitie): “Ik faciliteer deze ondersteuning graag samen met de NMU en REScoopNL zodat de lokale initiatieven goed voorbereid worden op gebruikmaking van het landelijk ontwikkelfonds van minister Wiebes.”

Utrechtse energiecoöperaties krijgen onder begeleiding van REScoopNL ondersteuning voor een aantal uren om duurzame energie projecten verder te brengen, van de initiatieffase naar de haalbaarheidsfase en later de realisatiefase. Lokaal actieve mensen lopen mee met professionele ontwikkelaars die lokale energie projecten helpen realiseren. Zo wordt de kennis overgedragen naar de lokale partijen.

Woensdagavond 7 november werd de samenwerking feestelijk bekrachtigd tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in aanwezigheid van Utrechtse energie-initiatieven, energieambassadeurs, geïnteresseerde bewoners , gedeputeerde Pim van de Berg, de directie van NMU en Sijtze Brandsma, directeur projectbureau REScoopNL (foto: NMU).

Ook met de provincie Zuid-Holland is REScoopNL in gesprek over een ontwikkelfaciliteit.

Reacties zijn gesloten.