Wijziging data ledenvergaderingen

Het vergaderschema voor de ALV’s van REScoopNL is gewijzigd in verband met het voorgenomen besluit om REScoopNL op te laten gaan in Coöperatie Energie Samen.

Extra ledenvergadering: vrijdag 7 juni 14.00 – 16.00 uur

Verplaatste ledenvergadering: donderdag 20 juni 14.00 – 15.00 uur
Omdat alle leden van REScoopNL tevens lid zijn van ODE Decentraal is besloten de ALV’s van beide organisaties te combineren. Zo is het niet nodig af te reizen naar afzonderlijke ALV’s.

Meer informatie over deze ledenvergaderingen (login vereist)

Reacties zijn gesloten.