Wet op het financieel toezicht: overleg met de AFM

Er is onduidelijkheid over de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan projecten van energiecoöperaties, ook bij banken.

Om meer duidelijkheid te krijgen in de toepassing van de Wft voor energiecoöperaties, heeft HIER opgewekt op maandag 4 maart een bijeenkomst georganiseerd bij de AFM met verschillende betrokken partijen: de AFM, de Triodos Bank en Rabobank. Ook Energie Samen was erbij.

Een van de punten waarop onduidelijkheid bestaat, is de vraag of – in het geval van een  postcoderooscoöperatie – activiteiten worden beoordeeld als ondernemen of beleggen.

In onderlinge afstemming werken we de komende tijd samen met de AFM om een duidelijk kader te scheppen hoe energiecoöperaties kunnen voldoen aan de eisen vanuit de Wft en welke stappen zij daartoe moeten zetten.

In de tussentijd betekent dit het advies voor postcoderooscoöperaties om het stappenplan Wft bij postcoderoosproject van HIER opgewekt te volgen. 

Lees meer

Reacties zijn gesloten.