17 april: stakeholderdialoog duurzame energietransitie

Nu de energietransitie voor iedereen zichtbaar en merkbaar wordt, is het belangrijk om rollen en de belangen in beeld te brengen. Door een constructieve dialoog met stakeholdergroepen zorgen we ervoor dat alle belangen een plaats krijgen in de energietransitie. De stakeholderdialoog is het startpunt van een evenwichtige ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen en vormt input voor landelijke uitwerking in 2018. Enkele REScoop-leden kunnen deelnemen aan een interessante eerste sessie in Den Haag.

Visual Stakeholderdialoog

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Coöperatie Windunie, REScoopNL, Eneco, Raedthuys, Pondera en Bosch & Van Rijn nodigen geïnteresseerden uit om op 17 april aanwezig te zijn bij de ‘Stakeholderdialoog duurzame energie’. Het doel van de stakeholderdialoog is dat de betrokken stakeholders elkaar en elkaars standpunten beter leren kennen. De mensen die de energietransitie vorm gaan geven, zijn vaak nieuw en zoeken naar de goede aanpak. Deze dialoog richt zich daarom op sleutelfiguren die direct leiding geven aan de duurzame energietransitie.

Programma
De bijeenkomst start met een lunch om 12:00 uur. Het officiële programma begint om 13:00 uur. Daarna volgt een motivational speech met inzichten, inspiratie en drijfveren voor deze middag door Remco de Boer (onderzoeker, publicist en interviewer). Hoofdbestanddeel van het officiële gedeelte is een interactieve discussies in de vorm van een serious game waarbij deelnemers zich verplaatsen in een andere rol en een ander belang dan zij normaal hebben. De inwoner wordt ambtenaar, de ambtenaar wordt ontwikkelaar, de ontwikkelaar staat in de schoenen van een burger. Deze game-technologie draagt bij aan het gezamenlijk oplossen van complexe problemen die de energietransitiemet zich meebrengt. De bijeenkomst duurt tot 17:00 uur, met aansluitend een borrel.

Locatie : Sociëteit De Witte | Den Haag
Datum : Dinsdag 17 april 2018
Tijd : Inloop | Lunch | 12.00u.
Programma : 13.00u. – 17.00u. | Met aansluitend borrel
Dagvoorzitter : Harm Edens

Het gezelschap bestaat uit maximaal 100 mensen: bestuurders en beleidsambtenaren van Rijk, provincie en gemeenten naast vertegenwoordigers van windpartijen en ODE Decentraal.Maximaal zeven deelnemers uit de achterban van REScoopNL kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst en zo de beweging ‘van onderop’ een gezicht en een stem geven. Deelname is gratis! Kennis van zaken m.b.t. de ontwikkeling van windenergie is belangrijk. Opgave graag zo spoedig mogelijk bij Felix Olthuis. Wie het eerst komt…

Reacties zijn gesloten.