Brief aan minister Wiebes: behoud saldering tot 2023

Een groot aantal organisaties in het maatschappelijk middenveld heeft medio december minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verzocht de salderingsregeling ongemoeid te laten tot 2023, zoals zijn voorganger Kamp destijds heeft toegezegd.

Ondertekenaars (logo's) brief aan minister Wiebes

De belangrijkste argumenten voor behoud van de regeling is het succes ervan (onder meer een jaarlijkse groei van het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie van ruim 90 procent) en de toegankelijkheid voor gewone burgers. De salderingsregeling creëert draagvlak en enthousiasme, is niet al te kostbaar en juist wél effectief voor het benaderen van de Parijs-doelstellingen. In de toekomst, als huishoudens in Nederland zelf over voldoende opslagcapaciteit beschikken, is salderen waarschijnlijk niet meer nodig. Maar zeker tot 2023 is er nog geen sprake van voldoende decentrale opslagcapaciteit.

De brief is ondertekend door 21 organisaties, waaronder Greenpeace, Uneto-VNI, Bouwend Nederland, de Woonbond, NEPROM, de Consumentenbond, ODE Decentraal, Urgenda, Milieudefensie, Natuur en Milieu en REScoopNL.

Brief aan Minister Wiebes Behoud salderingsregeling tot 2023

Reacties zijn gesloten.