DOEN steunt REScoopNL

Stichting DOEN heeft besloten REScoopNL te ondersteunen in haar doelstelling burger duurzame energie coöperaties te helpen projecten tot een succes te maken.

Doel

Lokale windenergie initiatieven hoeven door het ontstaan van REScoopNL niet langer te mislukken door gebrek aan kennis of financiën.  Voor de betrokkenen binnen REScoopNL (bestuur en REScoopNL-projectbureau), die steun aan deze initiatieven leveren in de vorm van kennis, garanties en/of financiering dient echter helder te zijn hoe de verantwoordelijkheden en rollen bij de ontwikkeling van windenergie gedurende het ontwikkelingstraject verdeeld zijn. Door dergelijk inzicht kunnen  specialisten en financiële middelen op een effectieve manier gealloceerd worden. Tegelijk biedt het beeld over het te volgen ontwikkelingstraject inzicht in de slaagkans van het project en  bijgevolg de risico’s.

Op basis van deze informatievoorziening wordt het voor lokale initiatieven duidelijk op basis van welke criteria de projecten beoordeeld gaan worden.

De verkregen subsidie (april 2016) van de Stichting DOEN biedt enerzijds een substantiële uitbreidingsmogelijkheid van onze activiteiten in dezen en vraagt anderzijds een forse professionaliseringsslag.

Reacties zijn gesloten.