Energiecoöperaties krijgen positie in nieuw regeerakkoord

ODE Decentraal is er blij mee dat duurzame energiecoöperaties een positie hebben gekregen in het nieuwe regeerakkoord. Het regeerakkoord geeft aan dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties. Deze regeling gaat het mogelijk maken dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Wat deze regeling precies zal inhouden en hoe en waar deze regeling wordt vastgelegd, is nog niet duidelijk. “Wij zullen als vertegenwoordiger van de energiecoöperaties de overheid uiteraard helpen om deze regeling verder uit te werken,” aldus Siward Zomer, directeur ODE Decentraal.

Salderingsregeling
Daarnaast signaleert ODE Decentraal ook een zorgwekkende ontwikkeling. De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt volgens het regeerakkoord al in 2020 omgevormd tot een nieuwe regeling. Volgens het akkoord is de verwachting dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en dat met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden. In de laatste brief die minister Kamp daarover geschreven heeft stond dat de salderingsregeling pas in 2023 zou worden aangepast. Zomer: “Wanneer dit al in 2020 gebeurt, moet er zo snel mogelijk begonnen worden met het uitdenken van die nieuwe regeling. ODE Decentraal zal in samenwerking met de NVDE hierover meedenken en de belangen van onze leden en achterban op dit thema zo goed mogelijk behartigen.”

Reacties zijn gesloten.