Ondertekening Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’

Indertekenaars Green DealOp donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen, waaronder REScoopNL, de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame-energieprojecten’. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief. Zij zijn van mening zijn dat projecten voor windenergie, grootschalige zonne-energie of andere vormen van duurzame energie meer kans van slagen hebben als de omgeving ‘aan de voorkant’ betrokken wordt.

De 27 ondertekenaars zijn maatschappelijke organisaties en branche- en koepelorganisaties in de publieke en de private sector. Het initiatief toont aan dat al deze partijen het belang van participatie bij het inpassen van duurzame-energieprojecten onderschrijven. Het gaat erom de inwoners van een gebied en andere belanghebbenden op het juiste moment en op de juiste manier te betrekken bij de plannen. Partijen hebben geconstateerd dat ideeën over participatie volop in ontwikkeling zijn.

De ondertekenaars zeggen in deze Green Deal toe dat zij hun kennis over en ervaringen met participatie inbrengen bij de inpassing van nieuwe duurzame-energieprojecten. Ook willen zijn gezamenlijk inzichten ontwikkelen over de manier waarop participatieprocessen verbeterd kunnen worden. Deze inzichten willen zij zoveel mogelijk delen met de eigen achterban en met andere geïnteresseerden.

Reacties zijn gesloten.