Ruimte voor grootschalige zonne-energie

Zonne-energie groeit hard in Nederland. De aantallen zonnepanelen op daken nemen snel toe en steeds vaker wordt ook gedacht aan grotere zonneparken. Op 28 locaties in Nederland zijn vergevorderde plannen voor zonneparken, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De vraag is waar al die zonneparken moeten komen.

Zonnepark FrankrijkDe opbrengst van zonnepanelen op daken (bedrijven, scholen, gemeentehuizen en sporthallen) is niet genoeg om de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid te halen. Zonneparken en zonneweides moeten zorgen voor extra volume. Volgens Johan ten Brinke van GroenLeven, een grote ontwikkelaar van zonneparken in Nederland, hebben we de komende vijf jaar 10.000 hectare aan zonneparken nodig om de Europese doelstellingen te halen. Jaap Baarsma, voorzitter van Holland Solar, zit met zijn schatting voor 2023 zelfs nog hoger: “Er is nu ongeveer 2 GW zon-PV gerealiseerd in Nederland en dat zou moeten groeien naar zo’n 22 GW in 2023. Dan heb je het over een oppervlakte van meer dan 30.000 hectare.”

Participatie
Bij zo’n omvang zullen omwonenden niet onverdeeld enthousiast zijn over de plannen, denkt RVO. In het verkenningsrapport ‘Grondgebonden zonneparken’ adviseert RVO dan ook om een aantal voorwaarden te stellen bij de ontwikkeling van zonneparken. De belangrijkste: participatie van omwonenden en benutten van mogelijkheden om de ruimte dubbel te gebruiken. Daar is Ten Brinke het mee eens. “Kijk eerst naar stukken grond die weinig betekenen of al een bepaalde bestemming hebben. En onderzoek verder welke combinaties er te maken zijn met bijvoorbeeld natuurontwikkeling of het planten van energiegewassen. Gemeenten zijn daar nog te weinig mee bezig.”

Wegen en landingsbanen
Baarsma: “Daken van huizen, bedrijven en instellingen hebben vanzelfsprekend de voorkeur. Maar ook ander dubbel gebruik van de ruimte is aantrekkelijk. Denk aan parkeerterreinen, kassen, waterbekkens en waterbergingsruimte. Ook is er veel verweesde grond in Nederland, ruimte langs weg- en dijkinfrastructuur bijvoorbeeld, of ruimte tussen landingsbanen. Ook braakliggende grond die bestemd is voor industrie is tijdelijk te gebruiken voor zon-PV.”
Het gebruik van landbouwgronden sluit Baarsma niet uit. “Daarbij moeten we de voorkeur geven aan minder productieve gronden. Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat we natuurgebieden moeten vrijwaren van zonneparken.”

Dakcapaciteit
De agrarische sector is op voorhand geen voorstander van zonne-energie op landbouwgrond. Jakob Bartelds van LTO Nederland benadrukt dat “gezien de groeiende wereldbevolking de vraag naar voedsel de komende decennia sterk zal stijgen. Dat vergt een zorgvuldige inzet van schaarse landbouwgrond. Omdat wij zo’n intensieve landbouw hebben in Nederland is voor elke hectare die we hier weghalen drie tot vier hectare nodig elders in de wereld.” Bartelds wil daarom eerst aan de gang met de agrarische daken. “Wij constateren dat de dakcapaciteit van schuren en stallen momenteel nog lang niet benut wordt. Zolang dat zo is moet zon-PV niet ten koste gaan van hoogwaardige landbouwgrond. Maar natuurlijk beslist uiteindelijk elke ondernemer zelf wat hij doet met zijn grond.”

Bron: NVDE

Reacties zijn gesloten.