Windpark Krammer start grootste duurzame crowdfunding

Windpark Krammer (momenteel in aanbouw bij de Krammersluizen, 2019 in bedrijf) grossiert in superlatieven. Het is een van de grootste onshore windparken van Nederland, een van de grootste burgerinitiatieven én sinds kort initiatiefnemer van een van de grootste crowdfundingsacties van Nederland. De crowfunding was bovendien in recordtijd overtekend.

Het nieuwe Zeeuwse windpark krijgt een vermogen van 102 megawatt, verdeeld over 34 windturbines. De verwachte opbrengst is 365 gigawattuur per jaar. De eerste zestien molens draaien al.

Het idee voor een windpark bij de Krammersluizen stamt uit 2000. Het duurde bijna tien jaar voordat het project van de grond kwam. Dat kwam omdat een netaansluiting voor het gebied niet rendabel was bij de relatief kleine windturbines die destijds gangbaar waren. Bovendien ligt de locatie in een primaire waterkering onder beheer van Rijkswaterstaat, dat de bouwactiviteit in het gebied niet zag zitten. Als gevolg van de gestaag toenemende capaciteit van moderne windturbines werd Krammer echter steeds interessanter. Ook Rijkswaterstaat ging actief op zoek naar manieren om de aanleg mogelijk te maken.

Grote vogels
Uniek is dat Windpark Krammer wordt uitgerust met een cameradetectiesystemen dat grote vogels in de omgeving in de gaten houdt. In het gebied zitten namelijk bijzondere vogels, zoals zeearenden en lepelaars. Wanneer een grote vogel komt aanvliegen en in een gevaarlijke situatie terecht dreigt te komen, worden de turbines automatisch stilgezet. Het systeem beleeft in Zeeland zijn Nederlandse primeur.

Nul op de meter
Windpark Krammer is een initiatief van twee grote energiecoöperaties, Deltawind en Zeeuwind, met samen meer dan 5.000 leden. Het is dus van nature al een burgerinitiatief. Desondanks was de insteek om zoveel mogelijk omwonenden bij het project te betrekken en financieel te laten profiteren. In een straal van 2,5 kilometer krijgen omwonenden bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de stroomkosten. Saillant detail: inwoners van het dorp Anna Jacobapolder vroegen of de financiële tegemoetkoming omgezet kon worden in de eenmalige levering van zonnepanelen. De stichting die daarvoor werd opgericht heeft inmiddels 186 huishoudens geholpen nul-op-de-meter te worden.

Crowdfunding overtekend
Begin april ging ook de crowdfunding-actie voor Windpark Krammer van start. In totaal wordt via crowdfunding een bedrag van 10 miljoen euro gevraagd via achtergestelde obligaties. Iedereen kan financieel participeren, maar omwonenden en leden van de twee grote windcoöperaties hebben voorrang. Dat is geen wassen neus, want binnen enkele dagen was de uitgifte ruimschoots overtekend. Toewijzing vindt plaats na 14 mei.

Foto: J.J. de Wit/Duurzaam Bedrijfsleven

Reacties zijn gesloten.