ZET is toegelaten als lid van DE Unie

De coöperatie zegt in haar recente nieuwsbrief dat “de elektriciteit 100% groen is, DE Unie betrekt zijn elektriciteit namelijk van de Windunie. In een recente reclame advertentie van Eneco in de landelijke bladen, maar ook in de consumentengids bijvoorbeeld, komt naar voren dat deze stroom, de groenste stroom is. Natuurlijk doet ons dat genoegen, onze doelstelling om naar volledig hernieuwbare energie te leveren, is hiermee gerealiseerd.

De tarieven bij DE Unie zitten op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Greenchoice, echter in deze constructie hebben wij ook invloed als lid op het beleid van DE Unie en dat maakt veel uit. DE Unie is net als ZET een vereniging zonder winstoogmerk. De winsten worden aan de leden teruggegeven of er wordt meer hernieuwbare energie mee gerealiseerd.”

Als REScoopNL wensen wij ZET veel nieuwe coöperatieve stroom van DE Unie toe.

Reacties zijn gesloten.